Ngày mai (21-3), sẽ có 33 công dân thực hiện cách ly y tế ở Tân Châu trở về nhà

20/03/2020 - 08:51

 - Sáng 20-3, Chủ tịch UBND TX. Tân Châu (An Giang) Huỳnh Quốc Thái cho biết, đến cuối ngày 19-3, thị xã đã tiếp nhận 57 công dân tiếp xúc gần với người bị nhiễm Covid-19, bố trí cách ly y tế tập trung tại doanh trại Đại đội Bộ binh 6 (xã Vĩnh Hòa) và Trường Trung cấp Nghề Tân Châu (xã Tân An).

A A

Ngày mai (21-3), sẽ có 33 công dân thực hiện cách ly y tế ở Tân Châu trở về nhà

Bộ phận phục vụ mang thức ăn chiều cho công dân cách ly y tế tập trung

Ngày mai (21-3), sẽ có 33 công dân thực hiện cách ly y tế ở Tân Châu trở về nhà

Mỗi buổi, ngoài thức ăn, công dân còn được phục vụ nước uống

Ngày mai (21-3), sẽ có 33 công dân thực hiện cách ly y tế ở Tân Châu trở về nhà

Công dân cách ly y tế tập trung chấp hành tốt các nội quy khu vực cách ly

Ngày mai (21-3), sẽ có 33 công dân thực hiện cách ly y tế ở Tân Châu trở về nhà

Những người phục vụ trong khu vực cách ly, thường xuyên trao đổi công việc để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

Dự kiến, ngày mai (21-3) sẽ có 33 công dân thực hiện cách ly y tế ở địa phương được trở về nhà. Tất cả công dân đều chấp hành tốt nội quy, hợp tác tốt với cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ tại khu vực cách ly, như: đảm bảo vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn…  

MINH HIỂN