Ngày xuân xin chữ

26/01/2020 - 07:55

Tục xin chữ ngày xuân, vốn là nét văn hóa đặc trưng của người Việt, bắt nguồn từ sự hiếu học, trọng chữ, trọng tri thức. Nét đẹp văn hóa ấy đến nay vẫn được trân trọng, lưu truyền.

A A

Theo Báo Tin Tức