Nhiều kết quả nổi bật của ngành bảo hiểm xã hội

14/01/2020 - 05:35

 - Năm 2019, ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh An Giang đã triển khai và tổ chức thực hiện đầy đủ những quy định, giải quyết tốt các chế độ chính sách về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Đặc biệt, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu quan trọng trong công tác thu, xử lý nợ và phát triển đối tượng.

A A

Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang Vũ Hoàng Cương khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Tính đến ngày 31-12-2019, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 3.348 tỷ đồng (trong đó lãi chậm đóng là 4,178 tỷ đồng), tăng 244,529 tỷ đồng so năm 2018, đạt 102,27% so chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao. Tính đến cuối tháng 12-2019, toàn tỉnh có 112.980 người tham gia BHXH bắt buộc (đạt 100,6% chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao năm 2019, tăng 7.090 người so năm 2018); có 11.325 người tham gia BHXH tự nguyện (đạt 118,09% so chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao năm 2019, tăng 5.835 người so năm 2018; có 101.209 người tham gia BHTN (đạt 100,51% so chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao năm 2019, tăng 9.566 người so năm 2018).

Phó Giám đốc BHXH tỉnh An Giang Diệp Thành Bu cho biết, BHYT đạt chỉ tiêu 1.676.935 người tham gia, đạt 100,93% so chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao năm 2019; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 87,87% so dân số; vượt 1,67% chỉ tiêu bao phủ BHYT được Chính phủ giao năm 2019. Có 372.399 học sinh, sinh viên tham gia BHYT, đạt gần 100% so tổng số học sinh.

Hàng quý, BHXH cấp huyện đều tổ chức thực hiện hội nghị giao ban đại lý thu, qua đó, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân viên đại lý thu, từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động của hệ thống đại lý thu, góp phần hoàn thành chỉ tiêu BHYT.

Đặc biệt, BHXH tỉnh An Giang phối hợp bưu điện thực hiện nhiều hội nghị tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đạt hiệu quả cao; vượt chỉ tiêu đề ra của 2 ngành: có 11.325 người BHXH tham gia tự nguyện, đạt 118,09% (vượt 18,09%) so chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao năm 2019. 

Tính đến cuối tháng 12-2019, tổng nợ BHXH, BHTN, BHYT là 97 tỷ đồng, chiếm 2,8 % so chỉ tiêu thu năm 2019 được BHXH Việt Nam giao, thấp hơn chỉ tiêu giảm nợ được BHXH Việt Nam giao (3%). Đồng thời, phối hợp thực hiện thanh tra chuyên ngành, đóng BHXH đột xuất 57 đơn vị nợ BHXH từ 3 tháng trở lên, qua đó, các đơn vị đã nộp khắc phục được 7,688 tỷ đồng tiền nợ BHXH.

Thực hiện quản lý an toàn, chặt chẽ việc sử dụng phôi sổ BHXH, thẻ BHYT. Cấp mới, gia hạn thẻ, cấp lại thẻ BHYT, trả kết quả kịp thời; đảm bảo quyền lợi khám, chữa bệnh (KCB) BHYT cho người tham gia. Thực hiện tốt công tác cấp sổ BHXH, chốt sổ BHXH bảo lưu cho các đối tượng theo đúng quy định...

Công tác giải quyết chế độ BHXH; chi trả BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện tốt. Tính đến tháng 12-2019, giải quyết chế độ BHXH, chi trả BHTN cho 55.641 lượt người, với số tiền 796,865 tỷ đồng; tăng 1.150 lượt người so năm 2018. Chi lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua thẻ ATM cho 5.896/13.640 người; chi lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua bưu điện cho 7.744/13.640 người. Tỷ lệ sử dụng quỹ ốm đau, thai sản 65,2%; quỹ BHTN 160,2%.

Năm 2019, BHXH tỉnh An Giang đã triển khai hợp đồng KCB BHYT với 27 cơ sở (18 cơ sở công lập, 9 đơn vị tư nhân). Kết quả triển khai hệ thống thông tin giám định tỷ lệ kết nối liên thông đạt 100%; tỷ lệ hồ sơ gửi đúng lên hệ thống thông tin giám định y tế đạt trên 95%.

Đến hết tháng 12-2019, tổng chi phí KCB BHYT tại cơ sở hơn 1.366 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 107,2% nguồn kinh phí cả năm 2019. Tổng số chi phí KCB BHYT tại tỉnh An Giang 1.381 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 107,08% nguồn kinh phí của Chính phủ giao. Đáng chú ý, toàn ngành BHXH đã nỗ lực cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý các hoạt động của ngành với mục tiêu phục vụ doanh nghiệp, người lao động và nhân dân ngày một tốt hơn.

Tổ chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính ngành BHXH tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện. Hệ thống mạng được quản lý tốt đảm bảo kết nối liên thông, đáp ứng nhu cầu hoạt động. Đã tổ chức tập huấn giao dịch điện tử lĩnh vực chế độ BHXH ngắn hạn, lĩnh vực chỉ tham gia BHYT, thực hiện thu thập chứng minh nhân dân, số điện thoại của người tham gia, cập nhật biến động tăng giảm thành viên hộ gia đình...

Đến nay, tất cả những người tham gia BHXH, BHYT đều được kiểm tra rà soát và được cấp duy nhất một mã số BHXH; đã rà soát, xác minh xử lý dữ liệu trùng thông tin người tham gia. Tổng số hồ sơ thu BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc thực hiện giao dịch điện tử là 120.739/146.713 hồ sơ, đạt tỷ lệ 82,30%; tổng số hồ sơ BHXH ngắn hạn giao dịch điện tử của toàn tỉnh là 9.164/12.391 hồ sơ, đạt 66,01%.

Theo ông Bu, đạt được kết quả trên ngoài sự quan tâm của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp từ tỉnh đến cơ sở, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc tham gia thực hiện. BHXH tỉnh đã đổi mới công tác truyền thông trước những yêu cầu mới, lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp theo từng nhóm đối tượng. Nhiều nội dung, hình thức truyền thông đổi mới, linh hoạt, sáng tạo, nhất là việc trực tiếp tuyên truyền và phát hành sổ BHXH tự nguyện, thẻ BHYT lưu động, có nhiều giải pháp mang tính đột phá, tác động tích cực và cổ vũ, động viên người lao động và các tầng lớp nhân dân đối với việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT góp phần quan trọng hoàn thành vượt các chỉ tiêu được BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao.

HẠNH CHÂU