Nông dân Châu Thành thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi

10/02/2020 - 07:41

 - Năm 2020, Hội Nông dân huyện Châu Thành tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi gắn với xây dựng nông thôn mới và các hoạt động an sinh xã hội.

A A

Nuôi lươn không bùn mang lại thu nhập cao

Hội Nông dân huyện còn tích cực tuyên truyền, vận động nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nhằm giảm chi phí, tăng thu nhập. Tăng cường kiểm tra, củng cố, nâng chất các mô hình sản xuất hợp tác, các câu lạc bộ nông dân. Bên cạnh đó, phối hợp các ngành chức năng thường xuyên tổ chức dạy nghề, giới thiệu việc làm; duy trì và nhân rộng những mô hình làm ăn tiêu biểu, mang lại hiệu quả kinh tế cao…

Năm 2019, Hội Nông dân huyện Châu Thành đã xét công nhận 9.293 cá nhân và 16 tập thể giỏi 3 cấp. Trong đó, cấp tỉnh 699 cá nhân và 2 tập thể; cấp huyện 2.004 cá nhân và 6 tập thể; cấp xã 6.590 cá nhân và 8 tập thể.

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU