Ông Phan Thành Phương đắc cử Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2024 – 2029

24/05/2024 - 11:16

 - Trong 2 ngày (23 và 24/5), UBMTTQVN huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQVN huyện lần thứ XI (nhiệm kỳ 2024 - 2029).

Các đại biểu tham dự đại hội

Đoàn chủ tịch đại hội

Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang Bùi Văn Tặng phát biểu chỉ đạo đại hội

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Lê Phước Dũng phát biểu chỉ đạo đại hội

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Lê Phước Dũng tặng bức trướng chúc mừng đại hội

Các đại biểu biểu quyết hiệp thương cử 65 vị tham gia Ủy viên UBMTTQVN huyện Châu Thành khóa XI (nhiệm kỳ 2024 – 2029)

Ủy viên UBMTTQVN huyện Châu Thành khóa XI (nhiệm kỳ 2024 – 2029) ra mắt đại hội

Tặng hoa các vị không tham gia tái cử ủy viên UBMTTQVN huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng; Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang Bùi Văn Tặng; Bí thư Huyện ủy Châu Thành Lê Phước Dũng; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành Từ Thanh Khiết; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Lê Kỳ Quang, cùng 182 đại biểu chính thức tham dự đại hội.

Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong huyện, kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2019 – 2024 và thống nhất, thông qua chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, góp phần xây dựng huyện Châu Thành phát triển toàn diện.

Đồng thời, hiệp thương cử 65 vị tham gia Ủy viên UBMTTQVN huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2024 - 2029 và 20 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tại phiên họp thứ nhất của UBMTTQVN huyện Châu Thành khóa XI đã hiệp thương cử 5 Ủy viên vào Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Châu Thành. Ông Phan Thành Phương đắc cử Chủ tịch UBMTTQVN huyện nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Châu Thành sẽ tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, đoàn kết tập hợp Nhân dân các dân tộc, tôn giáo.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

UBMTTQVN huyện Châu Thành tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của các tầng lớp Nhân dân; chủ động đề xuất, kiến nghị với cấp ủy Đảng, phối hợp chính quyền giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, những vấn đề bức xúc trong Nhân dân, không để xảy ra điểm nóng, tình hình phức tạp trên địa bàn huyện. Qua đó, góp phần chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp Nhân dân, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng trao bảng tượng trưng tặng huyện Châu Thành 50 căn nhà Đại đoàn kết

Tặng Bằng khen của UBMTTQVN tỉnh An Giang cho các tập thể, cá nhân

Tặng Giấy khen của UBND huyện Châu Thành cho các tập thể, cá nhân

Tặng Giấy khen của UBMTTQVN huyện Châu Thành cho các tập thể, cá nhân

Dịp này, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang đã trao bảng tượng trưng 50 căn nhà Đại đoàn kết, trị giá 2,5 tỷ đồng cho huyện Châu Thành. UBND tỉnh An Giang, UBMTTQVN tỉnh An Giang; UBND huyện Châu Thành và UBMTTQVN huyện Châu Thành tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019 – 2024.

TRUNG HIẾU