Ông Phan Tùng Lâm đắc cử chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2023-2028

14/06/2024 - 17:12

 - Chiều 14/6, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3, khoá X (đột xuất), để bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Các đại biểu biểu quyết tại hội nghị

Bỏ phiếu bầu chức danh Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2023-2028

Tặng hoa chúc mừng đồng chí Phan Tùng Lâm

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và tổ chức Đại hội Tuyên dương nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi, giai đoạn 2022-2024

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua các quyết định, công văn của Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy An Giang về công tác cán bộ; Tờ trình giới thiệu nhân sự ứng cử Uỷ viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2023-2028 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh.

Trên tinh thần đoàn kết, thống nhất, các đại biểu đã bầu ông Phan Tùng Lâm giữ chức danh Uỷ viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2023-2028.

 Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Nhiên mong muốn ông Phan Tùng Lâm tích cực xây dựng, phát huy khối đoàn kết trong đơn vị, đóng góp nâng cao chất lượng công tác hội, phong trào nông dân trong tỉnh, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2023-2028.

Dịp này, Hội Nông dân tỉnh An Giang công bố quyết định khen thưởng của Ban Thường vụ Hội Nông dân Việt Nam, UBND tỉnh An Giang, Hội Nông dân tỉnh An Giang cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có thành tích trong công tác lãnh, chỉ đạo Đại hội Tuyên dương nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi, giai đoạn 2022-2024.

THANH TIẾN