Phản ánh trực tiếp tình hình an ninh trật tự bằng hệ thống điện tử

23/10/2020 - 08:17

 - Sau thời gian xây dựng, thử nghiệm hoạt động Công an tỉnh đã chính thức cho vận hành Hệ thống quản lý thông tin phản ánh về an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn toàn tỉnh.

A A

Sau thời gian xây dựng, thử nghiệm hoạt động Công an tỉnh đã chính thức cho vận hành Hệ thống quản lý thông tin phản ánh về an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn toàn tỉnh. Ngoài việc trực tiếp cung cấp các thông tin có thật về ANTT cho lực lượng công an, người dân còn có thể phản ảnh tình hình có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an và quá trình thực thi nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, thông tin cung cấp không thuộc những hành vi bị cấm. Từ đó, giúp lực lượng công an có thể quản lý, giám sát, xử lý thông tin tốt hơn về hoạt động của các loại đối tượng, kịp thời ngăn chặn, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời phản hồi kết quả giải quyết tin báo của người dân. 

Mọi người dân đều có thể tham gia cung cấp thông tin cho Hệ thống quản lý thông tin phản ánh về ANTT Công an tỉnh An Giang, thông qua các bước hướng dẫn, cài đặt ứng dụng tại website: https://phananhantt.angiang.gov.vn bằng thiết bị điện thoại di động (Smartphone) hoặc  mục THÔNG BÁO trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh An Giang, địa chỉ http://congan.angiang.gov.vn. Đặc biệt, các thông tin gửi đến hệ thống sẽ được đảm bảo giữ bí mật.

K.H