Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đưa Tân Châu hội nhập và phát triển

29/04/2021 - 04:04

 - TX. Tân Châu (An Giang) đang đẩy mạnh xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực trong mời gọi đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đáp ứng tiêu chuẩn của đô thị loại III.

A A

 Nhìn lại lịch sử hình thành và phát triển của Tân Châu cho thấy, TX. Tân Châu (ngày nay) là một trong những tiền đồn, án ngữ vùng cực Nam của Tổ quốc. Trên đất Tầm Phong Long thời đó, Thế Tông năm thứ 19 cho lập đạo Tân Châu, đạo Châu Đốc và đạo Đông Khẩu thuộc dinh Long Hồ, phủ Gia Định. Trải qua quá trình phát triển, đến năm 1837, Tân Châu trở thành cửa khẩu quốc tế đầu tiên của vùng và chính quyền thời đó đã biết đưa hàng hóa của người dân trong vùng xuất khẩu sang các nước trong khu vực.

Tân Châu vùng đất biên cương của Tổ quốc, mảnh đất giàu truyền thống anh hùng cách mạng. Trải qua 3 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chiến tranh biên giới Tây Nam, dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng, người dân Tân Châu một lòng theo Đảng, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, sáng tạo, từ đó đã đánh thắng các thế lực thù địch, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 quyết tâm đưa Tân Châu phát triển nhanh, bền vững

Ngay sau khi đất nước giành được độc lập, Đảng bộ TX. Tân Châu đã lãnh đạo nhân dân nhanh chóng khôi phục sản xuất, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, sản xuất lương thực để đáp ứng nhu cầu của người dân. Theo đó, nhiều công trình thủy lợi đã được triển khai, như: công trình kênh Năm Xã, công trình kênh 26-3 và nhiều công trình khác; phát động nhân dân tăng vụ, từ sản xuất 1 vụ lúa mùa chuyển sang sản xuất 2 vụ, rồi 3 vụ, nhờ đó tình hình thiếu đói lúc giáp hạt đã nhanh chóng chấm dứt. Ngoài sản xuất lúa, chính quyền nơi đây còn vận động nhân dân sản xuất hoa màu, những cây trồng, vật nuôi cho giá trị kinh tế cao để xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

“Thành tích nổi bật trong sản xuất của TX. Tân Châu sau giải phóng là năm 1977, trong vòng 100 ngày, đêm nhân dân đã đào đắp hơn 500.000m3 đất, hoàn thành tuyến kênh ngang 8m, dài 23.000m chạy dọc qua cánh đồng Năm Xã, tạo điều kiện phát triển diện tích nông nghiệp từ 2.000ha lúa 2 vụ năm 1976 lên 14.567ha trong vụ đông xuân năm 1977-1978, làm tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội về sau…” - ông Huỳnh Quang Ngự (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Tân Châu) nhớ lại.

Những năm gần đây, đặc biệt là trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, XI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TX. Tân Châu lần thứ XI và XII, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ TX. Tân Châu đã lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và Tân Châu ngày nay đã trở thành vùng đất đáng sống.

Chia sẻ về những định hướng lớn trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội của thị xã thời gian tới, Bí thư Thị ủy Tân Châu Huỳnh Quốc Thái cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ TX. Tân Châu đề ra mục tiêu phát triển mang tính tổng quát là nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, nâng cao năng lực hiệu quả quản lý của nhà nước, khai thác mạnh mẽ lợi thế kinh tế biên giới trong phát triển và hội nhập quốc tế; huy động mọi nguồn lực phát triển, phấn đấu đưa Tân Châu trở thành thành phố.

Đô thị Tân Châu ngày một đẹp hơn, xứng tầm là vùng kinh tế động lực của tỉnh ở phía Bắc

Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TX. Tân Châu lần thứ XII, TX. Tân Châu đề ra 4 nghị quyết mang tính quyết định, đưa Tân Châu tiếp tục phát triển trong thời gian tới, như: nghị quyết đưa Tân Châu lên thành phố; nghị quyết về xây dựng nông thôn mới; nghị quyết nâng cấp 200 con hẻm để chỉnh trang đô thị và nghị quyết đẩy mạnh xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho việc chuyển dịch ở vùng bờ bao Phú Lộc - Vĩnh Xương.

Bên cạnh việc ban hành các nghị quyết, Đảng bộ TX. Tân Châu còn đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một phong trào cách mạng phát triển mang tính sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đi sâu vào cuộc sống và tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

“Tân Châu sẽ tranh thủ mọi nguồn lực để tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, mở rộng không gian đô thị, từng bước hoàn thiện tiêu chí đô thị loại III theo hướng bền vững; tiếp tục cơ cấu lại ngành kinh tế của thị xã theo hướng nâng cao hiệu quả, giá trị gia tăng, phát triển bền vững, trong đó trọng tâm là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để tạo ra sản phẩm sạch, có giá trị cao” - Chủ tịch UBND TX. Tân Châu Nguyễn Ngọc Vệ chia sẻ.

 

Bài, ảnh: MINH HIỂN