Phụ nữ huyện Châu Thành may gần 10.000 khẩu trang vải phát miễn phí

18/03/2020 - 10:57

 - Nhằm góp phần chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tại huyện Châu Thành hình thành 14 tổ may khẩu trang ở tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn, với lực lượng nồng cốt là hội viên phụ nữ.

A A

Các hội viên phụ nữ tích cực may khẩu trang tặng miễn phí cho người dân

Từ nguồn vận động xã hội hóa, các tổ may khẩu trang dự kiến may 10.000 khẩu trang vải tặng miễn phí trong mùa dịch bệnh. Trong đó, có 5.000 cái tặng Trung tâm Y tế huyện.

Bên cạnh vận động các nguồn lực xã hội duy trì các tổ may khẩu trang phát miễn phí cho người dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hội viên phụ nữ và nhân dân đối với công tác phòng, chống dịch bệnh.

TRUNG HIẾU