Phú Tân chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp

28/11/2019 - 07:39

 - Thời gian này, Đảng bộ huyện Phú Tân đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng cơ sở chuẩn bị tổ chức đại hội, đồng thời tích cực chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, xây dựng hệ thống văn kiện, chuẩn bị nhân sự và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, yêu cầu của đại hội Đảng các cấp đã và đang diễn ra tích cực.

A A

Quán triệt đầy đủ

Đến nay, các cấp ủy Đảng đã và đang triển khai các hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện về đại hội Đảng các cấp đến các chi, đảng bộ cơ sở. Đồng thời, thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện Phú Tân triển khai thực hiện chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện đến các chi bộ trực thuộc và đảng viên; xúc tiến biên tập dự thảo báo cáo chính trị của từng cấp…

Theo kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Tân, yêu cầu việc chuẩn bị và tổ chức đại hội phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển. Đại hội Chi, Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng ủy cơ sở; Đại hội Chi bộ, Đảng bộ cơ sở; Đại hội Đảng bộ huyện phải đảm bảo các nội dung. Quá trình xây dựng dự thảo văn kiện đại hội, các Đảng ủy cơ sở, cấp ủy huyện tổ chức nghiêm túc việc lấy ý kiến đóng góp của các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc, cán bộ hưu trí, nhân sĩ, tri thức và các tầng lớp nhân dân… bằng hình thức thích hợp, hiệu quả. Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tiêu chuẩn cán bộ nêu tại Quy định số 89-QĐ/TW về “Khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp” và tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý theo Quy định số 1118-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Cầu Đình - 1 trong 4 công trình được xã Bình Thạnh Đông thực hiện chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện còn yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Song song với các công việc trên, các ngành, địa phương đang đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, vận động, phát động các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020. Hiện nay, mỗi xã, thị trấn đều đăng ký thực hiện các công trình trọng điểm như: cất cầu nông thôn, bê-tông hóa các tuyến đường dân cư, lắp đặt camera an ninh… theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Mỗi công trình đều gắn liền với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và chủ trương xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị.

Chuẩn bị chu đáo đại hội điểm

Huyện ủy Phú Tân đã chọn Đảng bộ xã Phú Thọ thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu Bí thư Đảng ủy và chọn Đảng bộ xã Tân Hòa tiến hành đại hội điểm để rút kinh nghiệm. Đối với đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở ngành huyện, chọn Chi bộ Khoa Hồi sức cấp cứu thuộc Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện để tổ chức đại hội điểm. Huyện ủy đã kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy và công tác chuẩn bị đại hội tại 2 xã điểm Tân Hòa và Phú Thọ. Tại xã Tân Hòa, Đảng ủy xã chọn Chi bộ ấp Hậu Giang 1 làm đại hội điểm rút kinh nghiệm vào quý I-2020 và Đảng bộ xã được huyện chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến diễn ra vào tháng 4-2020.

Còn tại xã Phú Thọ, Đảng ủy xã đã tổ chức triển khai, quán triệt kịp thời Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị khóa XII về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đến nay, các tiểu ban và tổ giúp việc cho đại hội đã cơ bản xây dựng hoàn chỉnh đề cương văn kiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho những thành viên soạn thảo văn kiện của xã. Dự kiến quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ tới gồm 15 đồng chí, quy hoạch Ban Thường vụ 5 đồng chí, đại hội được diễn ra vào đầu quý II-2020.

Đối với 2 xã điểm, qua công tác kiểm tra, Bí thư Huyện ủy Phú Tân Lâm Phước Trung yêu cầu Đảng ủy xã tập trung quan tâm nội dung văn kiện, nhân sự, cơ sở vật chất, điều kiện cần thiết phục vụ cho đại hội. Trong văn kiện phải viết đúng tình hình thực tế, nêu giải pháp phải sát thực, có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức, đảm bảo sự phát triển của địa phương trong nhiệm kỳ mới. Trong công tác nhân sự cần thực hiện chặt chẽ, đúng theo quy định và chú trọng chất lượng, số lượng cơ cấu hợp lý, không chủ quan đối với các vấn đề về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

MỸ HẠNH