Phú Tân kết thúc phong tỏa vùng cách ly y tế tại ấp Tân Phú, xã Phú Lâm

18/10/2021 - 19:39

 - Ngày 18-10, Chủ tịch UBND huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) Lê Nguyên Châu đã ký ban hành Công văn 3464/UBND-VP về kết thúc phong tỏa vùng cách ly y tế thuộc ấp Tân Phú, xã Phú Lâm.

A A

Khu vực phong tỏa ấp Tân Phú

Qua đánh giá thực tế tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn xã Phú Lâm, UBND huyện Phú Tân đã thống nhất kết thúc phong tỏa vùng cách ly y tế từ tổ 1 đến tổ 5, thuộc ấp Tân Phú, xã Phú Lâm kể từ ngày 18-10-2021.

UBND huyện Phú Tân giao UBND xã Phú Lâm tiếp tục tuyên truyền vận động người dân thực hiện nghiêm giải pháp “5K” trong phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý di biến động dân cư trên địa bàn, công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 và đảm bảo tốt công tác an sinh xã hội, an ninh trật tự…

MỸ HẠNH