Phú Thạnh hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới

27/12/2019 - 08:10

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh vừa làm việc với huyện Phú Tân về thẩm định, xét công nhận xã Phú Thạnh đạt chuẩn xã nông thôn mới.

A A

Theo kết quả khảo sát, đến nay xã Phú Thạnh đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, 49/49 chỉ tiêu. Tổng nguồn kinh phí huy động xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2019 trên 205 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 hơn 47 triệu đồng/người/năm.

Đoàn công tác đã trao đổi với xã Phú Thạnh thủ tục để hoàn thiện hồ sơ; đề nghị địa phương có giải pháp hạn chế tình trạng lấn chiếm hành lang lộ giới; khắc phục kịp thời tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại cống K18, tình trạng cất nhà trên sông, kênh, rạch; tuyên truyền, vận động người dân chỉnh trang hàng rào, trồng hoa ven đường để tạo vẻ mỹ quan xanh - sạch - đẹp.

MỸ HẠNH