Quý I, kim ngạch xuất khẩu nhiều nông sản chính giảm

29/03/2020 - 09:44

Trong quý I năm 2020, ngoài gạo và hạt điều, nhiều mặt hàng nông sản chính đều giảm giá trị xuất khẩu so với cùng kỳ năm 2019.

A A

Theo Báo Tin Tức