Ra mắt “Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng” ở thị trấn Phú Hòa

07/06/2024 - 18:00

 - Ngày 7/6, UBND thị trấn Phú Hòa (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thoại Sơn ra mắt “Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng”.

Trao quyết định thành lập “Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng” thị trấn Phú Hòa

Thành viên “Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng” thị trấn Phú Hòa ra mắt

“Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ, điều trị nghiện ma tuý tại cộng đồng” thị trấn Phú Hòa được đặt tại Trạm Y tế thị trấn Phú Hòa, với 11 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phú Hòa Trương Huy Hoàng làm chủ nhiệm.

Theo đó, các thành viên điểm tư vấn có nhiệm vụ tư vấn và thực hiện các hoạt động giáo dục hành vi, nhân cách, điều trị rối loạn nhân cách, thể chất, tinh thần và hỗ trợ xã hội cho người nghiện ma tuý; vận động người cai nghiện ma tuý và người sau cai nghiện tham gia các hoạt động của đoàn thể địa phương, để tự tin hòa nhập cuộc sống và nâng cao sự tin tưởng của cộng đồng, góp phần giảm kỳ thị và phân biệt đối xử.

Điểm tư vấn còn thực hiện việc tiếp cận, vận động người nghiện ma túy tự nguyện tham gia các chương trình điều trị nghiện; cung cấp dịch vụ tư vấn dự phòng tái nghiện và dự phòng lây nhiễm HIV; khai thác, kết nối nguồn lực và huy động sự tham gia của cộng đồng vào công tác hỗ trợ người nghiện ma tuý và người sau cai nghiện…

Thị trấn Phú Hòa là địa phương đầu tiên ở huyện Thoại Sơn triển khai thực hiện mô hình này.

PHƯƠNG LAN