Ra mắt mô hình “Hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên tôn giáo làm kinh tế”

05/10/2019 - 16:01

 - Ngày 4-10, tại Phú Tân, Tỉnh đoàn An Giang đã ra mắt mô hình “Hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên tôn giáo phát triển kinh tế".

A A

Ra mắt mô hình “Hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên tôn giáo làm kinh tế”

Chủ các cơ sở sản xuất tại làng nghề bó chổi xã Phú Bình là thanh niên tôn giáo tham gia mô hình

Cụ thể, thông qua mô hình sẽ thực hiện 4 nội dung, gồm: hỗ trợ vốn cho thanh niên nghèo có nhu cầu sản xuất, kinh doanh; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; hỗ trợ về nhà ở và hỗ trợ về học tập, dạy nghề và tạo việc làm.

Ngoài ra, mô hình còn thực hiện một số hỗ trợ khác, như: xây dựng mô hình kinh tế dựa trên những thanh niên có tiềm lực; hỗ trợ về y tế (cấp sổ bảo hiểm y tế, góp vốn xoay vòng mua bảo hiểm y tế); chủ động tìm kiếm các chương trình, đề án, chính sách phù hợp để thanh niên tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận, thụ hưởng giúp thanh niên nghèo, thanh niên hoàn cảnh khó khăn có khả năng chủ động hội nhập cộng đồng.

MỸ HẠNH