Sở Giao thông- Vận tải An Giang hướng dẫn tạm thời hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh

25/10/2021 - 11:48

 - Ngày 25-10, Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải An Giang Nguyễn Phú Tân cho biết, đã ban hành Công văn 2351/SGTVT-QLVTPT&NL hướng dẫn tạm thời hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải và lưu thông, vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh.

A A

Cụ thể, hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải và lưu thông, vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh An Giang được thực hiện theo hướng dẫn tạm thời ban hành kèm theo Quyết định 1812/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông-Vận tải và Kế hoạch 650/KH-UBND của UBND tỉnh An Giang. Đồng thời, tuân thủ yêu cầu người dân không ra đường từ 20 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau theo chỉ đạo của UBND tỉnh An Giang tại Công văn 1218/UBND-KGVX, ngày 23-10-2021.

Việc đi lại của người dân giữa các địa phương trong và ngoài tỉnh có cấp độ dịch khác nhau thực hiện theo Quyết định 2434/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang.

Theo đó, người đến/về từ địa phương có mức độ dịch ở cấp 4: nguyên tắc không được phép đến/về từ địa phương có mức độ dịch ở cấp 4, trừ lý do đặc biệt được cơ quan có thẩm quyền cho phép, phải được tiêm đủ liều vaccine, khai báo y tế đầy đủ, có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong 72 giờ và phải thực hiện các biện pháp cách ly phù hợp theo quy định.

Các trường hợp tiêm chưa đủ liều, chưa tiêm vaccine bắt buộc phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ; khai báo y tế, thực hiện cách ly theo quy định và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch do địa phương nơi đến quy định.

Người đến/về từ địa phương có mức độ dịch ở cấp 3 phải được tiêm ít nhất 1 liều vaccine sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng và thực hiện giải pháp "5K" và các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Các trường hợp chưa tiêm vaccine bắt buộc phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ, tuân thủ giải pháp "5K", khai báo y tế và thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà và các biện pháp phòng, chống dịch. 

Người đến/về từ địa phương có mức độ dịch ở cấp 1 và cấp 2 được đi lại bình thường. 

Đối với đoàn công tác đến An Giang, các doanh nghiệp, nhà đầu tư, những người tham gia thực hiện các công trình, dự án đầu tư đến tỉnh làm việc, công tác: bố trí người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 không quá 12 tháng hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng; có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực trong 72 giờ nếu đến từ khu vực cấp 4; khai báo y tế với chính quyền địa phương nơi đến (trường hợp đến địa phương làm việc, có nghỉ lại). 

HẠNH CHÂU