Sơ kết Quy chế phối hợp liên ngành tỉnh An Giang trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm

24/06/2022 - 14:25

 - Sáng 24/6, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp 3200/QCPH-LN của liên ngành tỉnh An Giang (Viện Kiểm sát – Công an – Bộ đội biên phòng – Hải quan – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

A A

Các đơn vị ký kết quy chế

Qua 2 năm triển khai thực hiện quy chế, tỷ lệ giải quyết tin báo tội phạm hàng năm đạt tỷ lệ trên 93% (5.810/6.246 tin).

Viện Kiểm sát 2 cấp đã chủ động, duy trì thường xuyên mối quan hệ phối hợp cơ quan điều tra cùng cấp để kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tin báo về tội phạm; các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, tổ chức việc tiếp nhận tin báo về tội phạm và ghi vào sổ theo quy định và nhanh chóng tiến hành phân loại, xác minh sơ bộ ban đầu về nội dung thông tin.

Bên cạnh đó, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tin báo về tội phạm được kiểm sát chặt chẽ từ khâu ghi chép, phân loại và xử lý đầy đủ.

Dịp này, các đơn vị đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp về việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố trên địa bàn tỉnh An Giang theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

KHÁNH HƯNG

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu