Số lượng biểu tượng cảm xúc toàn cầu tăng lên 3.353 vào năm 2021

03/10/2020 - 08:49

Hiện đã có 217 biểu tượng cảm xúc mới được công bố để phát hành vào năm 2021, nâng số lượng biểu tượng cảm xúc toàn cầu lên đến 3.353.

A A

Ước tính có hơn 5 tỷ biểu tượng cảm xúc được sử dụng mỗi ngày trên Facebook và Facebook Messenger.

Hiện đã có 217 biểu tượng cảm xúc mới được công bố để phát hành vào năm 2021, nâng số lượng biểu tượng cảm xúc toàn cầu lên đến 3.353.

Theo Vietnam+