Tân Châu tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế trọng tâm

16/10/2020 - 06:27

 - Để làm được điều đó, thời gian qua, TX. Tân Châu đã xây dựng kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển du lịch (DL) Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn và đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm để biến mục tiêu trở thành hiện thực.

A A

Phó Chủ tịch UBND TX. Tân Châu Trần Hoàng Hải cho biết, mục đích của việc xây dựng kế hoạch triển khai chiến lược phát triển DL Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn TX. Tân Châu là để xác định nội dung công việc cụ thể cho từng ngành, từng cấp; phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành liên quan trong việc tổ chức thực hiện, tổ chức giám sát, kiểm tra, tăng cường trách nhiệm của các ngành, các cấp và các địa phương trong thực hiện chiến lược.

Theo đó, yêu cầu đặt ra của kế hoạch lần này là nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực xã hội và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cấp, ngành, đoàn thể và toàn xã hội cùng chung tay tham gia phát triển DL; thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ và hoàn thành các mục tiêu đặt ra tại chiến lược phát triển DL của tỉnh. Việc thực hiện kế hoạch cũng nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước; thúc đẩy sự phát triển DL của thị xã vùng biên một cách bền vững. “Một trong những nhiệm vụ mà kế hoạch cần phải đạt được là đưa DL của TX. Tân Châu thành ngành kinh tế trọng tâm, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tạo ra nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và cộng đồng dân cư, tăng nguồn thu cho ngân sách; thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế, đặc biệt là các ngành dịch vụ” - ông Hải cho biết thêm. 

Làng dệt thổ cẩm Châu Phong - một trong những địa điểm tham quan, du lịch trên địa bàn thị xã

Tân Châu là thị xã biên giới, có thế mạnh trong phát triển lĩnh vực thương mại - dịch vụ. Những năm qua, chương trình phát triển kinh tế biên giới của tỉnh được triển khai trên địa bàn góp phần hoàn thiện hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế nói chung, phát triển DL nói riêng. Công trình cầu Tân An là điểm nhấn quan trọng, là tiền đề để thị xã vùng biên giới này đẩy mạnh phát triển DL, bởi thông qua dự án này, công trình đã góp phần kết nối giao thông liên vùng, đưa du khách từ nội địa ra biên giới một cách nhanh nhất.

“Trước khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra, chúng tôi thường đưa khách từ TP. Hồ Chí Minh xuống An Giang tham quan, DL. Sau khi đi viếng miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, chúng tôi đưa khách đi tham quan làng bè trên sông Châu Đốc, ghé qua các thánh đường ở làng Chăm Châu Phong, sau đó đưa khách về TX. Tân Châu ăn uống và tham quan làng nghề dệt lụa. Cuối năm 2019, cầu Tân An được khánh thành, các tour đưa khách về An Giang, chúng tôi đã đưa khách đến cầu Tân An tham quan. Đứng trên cầu nhìn xuống, làng bè 2 bên cầu rất đẹp vì vậy du khách rất thích thú” - bà Trần Thị Lan (hướng dẫn viên DL tại TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ.

Thống kê của ngành chức năng TX. Tân Châu cho thấy, tốc độ tăng trưởng của DL bình quân thời kỳ 2016 - 2020 đạt 19.415 lượt khách/năm. Dựa trên nền tảng hiện có, cơ quan chức năng của TX. Tân Châu đã đưa ra chỉ tiêu để đến năm 2025, Tân Châu sẽ đón 77.800 lượt khách, trong đó có 15.000 lượt khách nội địa và 62.800 lượt khách quốc tế. Để thực hiện được mục tiêu này, thị xã đề ra kế hoạch phát triển sản phẩm DL theo hướng tiếp tục xây dựng hệ thống sản phẩm DL mang tính đặc trưng trên cơ sở phát huy giá trị các sản phẩm DL hiện có trên địa bàn; ưu tiên phát triển DL văn hóa (làm nền tảng), phát triển DL sinh thái; DL tâm linh, đồng thời phát triển các loại hình DL mới trên cơ sở khai thác sản phẩm DL địa phương và gắn kết các sản phẩm giữa các doanh nghiệp, với các địa phương trong và ngoài tỉnh, từ đó hình thành các sản phẩm DL mới, phục vụ nhu cầu mua sắm, tạo giá trị gia tăng cho ngành DL như: DL làng nghề, DL ẩm thực…

“Các loại hình DL được thị xã ưu tiên phát triển nhằm thu hút du khách về đây bao gồm: DL sinh thái, DL tâm linh, DL văn hóa lịch sử, DL cộng đồng. Thời gian tới, thị xã sẽ nghiên cứu, phát triển DL cộng đồng gắn với quá trình xây dựng nông thôn mới, kết hợp với phát huy các giá trị làng nghề truyền thống, quảng bá các sản phẩm đặc thù của địa phương (các sản phẩm tham gia chương trình OCOP), các nét văn hóa độc đáo của dân tộc thiểu số Chăm để thu hút khách DL đến Tân Châu ngày một đông hơn” - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư TX. Tân Châu Nguyễn Hoàng Yến Ngọc chia sẻ.

Để đưa DL trở thành ngành trọng tâm trong phát triển kinh tế, thời gian qua, thị xã đã đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện, trong đó có việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của người dân, của các cơ quan, ban, ngành trong phát triển DL. Bên cạnh đó, thị xã đã đưa ra giải pháp về cơ chế, chính sách; giải pháp đầu tư và huy động vốn để thực hiện thành công Chiến lược phát triển DL Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn thị xã.

MINH HIỂN