Thăm các chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới TP. Châu Đốc

07/05/2020 - 13:36

 - Ngày 7-5, Ủy viên Ủy Ban đối ngoại Quốc hội Đôn Tuấn Phong (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang) và Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng đến thăm, tặng quà các chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới phường Vĩnh Nguơn (TP. Châu Đốc).

A A

Thăm các chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới TP. Châu Đốc

Thăm các chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới TP. Châu Đốc

Thăm hỏi  tình hình sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ tại các chốt phòng, chống dịch Covid-19

Thăm các chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới TP. Châu Đốc

Tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ

Tại mỗi nơi đến, Ủy viên Ủy Ban đối ngoại Quốc hội Đôn Tuấn Phong và Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng đã ân cần thăm hỏi tình hình sinh hoạt của các cán bộ, chiến sĩ, cũng như công tác kiểm soát, chốt chặn trên tuyến biên giới nhằm thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phòng, chống buôn lậu.

Qua đó, mong muốn các cán bộ, chiến sĩ các chốt tiếp tục nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch, kiểm soát chặt tình hình biên giới, xứng đáng với niềm tin của Đảng, chính quyền và nhân dân.

THANH TIẾN