Tháng 1, xuất khẩu lâm sản tăng 11%

31/01/2019 - 14:14

Theo Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị xuất khẩu lâm sản tháng 1/2019 ước đạt 903 triệu USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó: gỗ và sản phẩm gỗ đạt 852 triệu USD, tăng 10% so với cùng kỳ 2018; lâm sản ngoài gỗ đạt 51 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ 2018.

A A

Chú thích ảnh

Sản xuất đồ gỗ xuất khẩu tại Công ty TNHH Hoàn Vũ, Khu Công nghiệp Quảng Phú (Quảng Ngãi). Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Giá trị xuất siêu lâm sản tháng 1 ước đạt 661 triệu USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2018. Thị trường xuất khẩu lâm sản hiện nay chủ yếu vẫn là 5 thị trường: Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU, Trung Quốc và Hàn Quốc, chiếm khoảng 87% tổng giá trị xuất khẩu lâm sản. 

Trong tháng 1/2019, một số tỉnh bắt đầu tiến hành trồng rừng tập trung, kết quả đã trồng 2.360 ha.

Căn cứ cơ sở dữ liệu theo dõi mùa vụ trồng rừng của Tổng cục Lâm nghiệp, từ tháng 1 đến tháng 3 là mùa vụ trồng rừng vụ Xuân của các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung bộ. Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị các đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ở địa phương triển khai trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng theo mùa vụ, đảm bảo hiệu quả và hoàn thành kế hoạch phát triển rừng năm 2019.

Các địa phương cũng tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 9644/CT-BNN-TCLN ngày 12/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp Xuân Kỷ Hợi năm 2019.

Về bảo vệ rừng, trong tháng 1, cả nước đã phát hiện 951 vụ vi phạm các quy định của Luật Lâm nghiệp, giảm 332 vụ, tương ứng giảm 26% so với tháng 01/2018; diện tích rừng bị thiệt hại 26,3 ha, giảm 34 ha, tương ứng giảm 56% so với cùng kỳ năm 2019.

Để chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ rừng ngăn chặn và giải quyết căn bản các điểm nóng về cháy rừng, phá rừng trái pháp luật ngay từ đầu năm và nhất là trong mùa khô, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Chỉ thị số 557CT-BNN-TCLN ngày 25/01/2019 về việc tăng cường ngăn chặn các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng.

Năm 2019, Tổng cục Lâm nghiệp đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản đạt trên 10,5 tỷ USD. Đồng thời, bảo vệ và phát triển bền vững đối với 100% diên tích rừng hiện có, ngăn chặn và xử lý kịp thời, có hiệu quả các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, giảm ít nhất 10% số vụ vi phạm và giảm ít nhất 20% diện tích rừng bị thiệt hại so với năm 2018.

Theo BÍCH HỒNG (Báo Tin Tức)