Tháng 6-2018 vận hành, chạy thử hệ thống thoát nước thải TP. Long Xuyên

28/06/2018 - 07:24

 - Đến nay, việc đấu nối hệ thống xử lý nước thải (dự án hệ thống xử lý nước thải TP. Long Xuyên) từ các hộ dân đã thực hiện cơ bản hoàn thành.

Đối với việc thoát nước ra phía trước nhà của các hộ dân: đã hoàn thành tuyến ống và hố ga đấu nối hộ dân đặt trên vỉa hè đã thi công 103/140 tuyến đường, còn lại 37 tuyến đang thi công lắp đặt để thực hiện việc đấu nối với hệ thống ống thoát nước thải của các hộ dân (hiện trạng các tuyến đường này có hệ thống thoát nước thải riêng và đã có đường ống thoát nước ra phía trước).

Đối với việc thoát nước ra phía sau nhà của các hộ dân (không có đường ống thoát nước thải riêng ra phía trước vỉa hè) của 21 tuyến đường: đã thi công lắp đặt hoàn chỉnh 35 giếng tách và thực hiện nạo vét, cải tạo 8 tuyến mương, hố ga thoát nước thải hiện trạng để đấu nối với hệ thống thu gom nước thải.

Hiện nay, do phải chờ các trạm bơm, nhà máy xử lý nước thải và hệ thống thu gom nước thải dự kiến trong tháng 6-2018 sẽ đưa vào vận hành chạy thử và cuối năm 2018 chính thức bàn giao.

CHÂU AN