Tháng 9: Tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi ở cấp huyện và tương đương

05/09/2019 - 06:43

 - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, ở cấp huyện và tương đương, đối tượng tham dự Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2019 là báo cáo viên của cấp ủy hiện đang công tác tại các xã, phường, thị trấn; các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

A A

Ở cấp tỉnh, đối tượng dự thi là báo cáo viên được lựa chọn từ hội thi cấp huyện và tương đương. Từ kết quả hội thi cấp tỉnh, sẽ chọn cử người tham dự hội thi cấp khu vực. Thí sinh lựa chọn nội dung dự thi theo các thể loại: truyền đạt nghị quyết; thông tin thời sự; báo cáo chuyên đề trong các lĩnh vực (khuyến khích chuyên đề báo cáo gắn với nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị mà báo cáo viên công tác). Mỗi thí sinh phải tham dự 3 phần thi: soạn đề cương thuyết trình; thuyết trình; trả lời một số câu hỏi do Ban Giám khảo đặt ra.

 Hội thi cấp huyện và tương đương hoàn thành công tác tổ chức hội thi, gửi hồ sơ dự thi cấp tỉnh trước ngày 30-9. Hội thi cấp tỉnh dự kiến tổ chức trong tháng 10-2019.

G.K