Thành lập Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023

22/11/2019 - 07:37

 - Đó là nội dung quan trọng trong Hội nghị lần thứ 7 (Khóa IX) của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra ngày 21-11.

A A

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh có 7 đồng chí có chức năng tham mưu cho Ban Chấp hành về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của hội; kiểm tra, giám sát cán bộ, hội viên và tổ chức hội cấp dưới về việc chấp hành điều lệ hội; tham mưu Ban Chấp hành về công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo quy định của Đảng… Hội nghị thống nhất bầu đồng chí Võ Chí Hùng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023.

Tại hội nghị, Hội Nông dân tỉnh đã triển khai Nghị quyết số 04, 05, 06 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Chương trình hành động thực hiện 3 nghị quyết của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023.

THANH TIẾN