Thêm lớp đào tạo nghề miễn phí cho lao động ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

06/12/2021 - 14:46

 - Ngày 6-12, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh An Giang phối hợp Trường Cao đẳng Nghề An Giang và tổ chức GIZ tại Việt Nam khai giảng lớp đào tạo nghề lắp đặt điện nhà cho 20 học viên.

A A

Đại biểu và các học viên tham dự khai giảng

Lớp học tổ chức trong 14 ngày, trang bị kiến thức và đa số buổi thực hành cho học viên và hoàn toàn miễn phí. Trong thời gian học, mỗi học viên được tổ chức GIZ hỗ trợ 80.000 đồng/ngày tiền ăn; chi phí đi lại 500.000 đồng/tháng. Đặc biệt, cuối khóa học, ngoài được cấp giấy chứng nhận, học viên nam được nhận học bổng 2 triệu đồng, học viên nữ 2,5 triệu đồng và học viên người khuyết tật có học bổng 3,5 triệu đồng.

Đây là lớp thứ 4 tổ chức cho người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 tham gia tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh An Giang. Dự kiến năm 2021, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh An Giang phối hợp Trường Cao đẳng nghề An Giang và tổ chức GIZ sẽ mở 6 lớp học nghề ngắn hạn cho người lao động bị mất việc, người có nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp để tìm kiếm việc làm mới hoặc tự tạo việc làm cho bản thân theo điều kiện.

MỸ HẠNH