Thêm xã ở Phú Tân được công nhận đạt chuẩn “Xã văn hóa nông thôn mới” 2 năm liền

29/06/2022 - 14:35

 - Ngày 29/6, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phú Long (huyện Phú Tân) tổ chức lễ công bố quyết định đạt chuẩn “Xã văn hóa nông thôn mới” 2 năm liền. Đây là xã thứ 5 trên địa bàn huyện Phú Tân được công nhận đạt chuẩn "Xã văn hóa nông thôn mới và "Thị trấn văn minh đô thị" 2 năm liền.

A A

Xã Phú Long đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn “Xã văn hóa nông thôn mới”

Khen thưởng các tập thể, cá nhân đóng góp trong quá trình xây dựng "Xã văn hóa nông thôn mới"

Đến nay, xã Phú Long đạt 13/19 tiêu chí, 43/49 chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới và được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/người/năm, số hộ nghèo giảm còn 3,96%; không còn nhà xiêu vẹo, dột nát; xã có 100% hộ sử dụng điện, 99% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh...

Toàn xã có 77,22% hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa; 3/3 ấp được công nhận và giữ vững danh hiệu “Ấp văn hóa” 5 năm liền; các thiết chế văn hóa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, giải trí của người dân…

Dịp này, có 4 tập thể và 6 cá nhân thực hiện tốt công tác vận động, xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới được khen thưởng.

MỸ HẠNH