Thoại Sơn: Phát huy và đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”

14/10/2020 - 16:48

 - Sáng 14-10, Ban Dân vận Huyện ủy Thoại Sơn (An Giang) tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2020) và tổng kết 5 năm phong trào “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020.

A A

Cá nhân được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận”

Tập thể, cá nhân được khen thưởng “Dân vận khéo”

 5 năm qua, Ban Dân vận Huyện ủy Thoại Sơn không ngừng phát huy và đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Từ năm 2016 – 2020, trên địa bàn huyện có 128 mô hình, với 440 đơn vị, tổ chức, cá nhân đăng ký mới và duy trì mô hình “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh.

Điển hình như mô hình vận động quỹ “Vì người nghèo và an sinh xã hội” đã vận động được 102 tỷ 140 triệu đồng (tiền và hiện vật) để chi cất mới 1.387 căn nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 823 căn, hỗ trợ 90.689 học sinh khó khăn, tặng 113.180 phần quà Tết cho hộ nghèo, hộ khó khăn…

Dịp này, có 4 cá nhân  được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận”; 22 tập thể và 20 cá nhân được khen thưởng vì thành tích “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020.

PHƯƠNG LAN