Thoại Sơn: Triển khai các văn bản về công tác đại hội

18/09/2019 - 07:33

 - Huyện ủy Thoại Sơn vừa tổ chức hội nghị triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

A A

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 94-KH/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 155-KH/HU của Huyện ủy Thoại Sơn về chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp. Theo kế hoạch, tháng 1-2020, tiến hành đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; từ tháng 4 đến tháng 5-2020 tiến hành Đại hội chi, Đảng bộ cơ sở; tháng 6 đến tháng 8-2020, tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện. Đảng bộ xã Vĩnh Trạch và Chi bộ Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du lịch tiến hành đại hội điểm để rút kinh nghiệm.

PHƯƠNG LAN