Ths Thái Đức Thuận Phong tái đắc cử Chủ tịch Hội Điều dưỡng tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2024-2029

25/05/2024 - 11:50

 - Sáng 25/5, Hội Điều dưỡng tỉnh An Giang tổ chức đại hội khóa V (nhiệm kỳ 2024-2029). BS. CKII Đoàn Thanh Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang, cùng 139 đại biểu đại diện cho hơn 630 hội viên tham dự đại hội.

Các đại biểu dự đại hội

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

Đại biểu thực hiện nghi thức biểu quyết tại đại hội

Ban Chấp hành Hội Điều dưỡng tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt đại hội

Hội Điều dưỡng Việt Nam, Sở Y tế An Giang chúc mừng Ban Chấp hành Hội Điều dưỡng tỉnh nhiệm kỳ mới 

Ths Thái Đức Thuận Phong, Chủ tịch Hội Điều dưỡng tỉnh An Giang tri ân các Ủy viên Ban Chấp hành không tái cử

Ths Thái Đức Thuận Phong, Chủ tịch Hội Điều dưỡng tỉnh An Giang tri ân nguyên lãnh đạo Hội Điều dưỡng tỉnh các nhiệm kỳ

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Điều dưỡng tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 25 thành viên, Ban Thường vụ 11 thành viên. Ths Thái Đức Thuận Phong, Trưởng phòng Tổ chức hành chính Bệnh viện Tim mạch An Giang tái đắc cử Chủ tịch Hội Điều dưỡng tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2024-2029.

Nhiệm kỳ 2024-2029, Hội Điều dưỡng tỉnh An Giang sẽ củng cố hệ thống tổ chức các chi hội bệnh viện, phát triển hội viên tại các trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố, bệnh viện đa khoa tư nhân; xây dựng quy chế hoạt động, quy chế phối hợp giữa các tổ chức quản  lý điều dưỡng các cấp.

Đồng thời, tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học, tập huấn chuyên môn nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp; giám sát, đánh giá thực trạng công tác chăm sóc người bệnh; tổ chức Hội thi Điều dưỡng- Hộ sinh giỏi...

Phát biểu đại hội, BS. CKII Đoàn Thanh Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang đề nghị Hội Điều dưỡng tỉnh An Giang đẩy mạnh giáo dục đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, điều dưỡng viên; nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội điều dưỡng; tăng cường nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác chăm sóc sức khỏe, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân của tỉnh...

HẠNH CHÂU