Thu ngân sách Nhà nước 11 tháng đạt 1,54 triệu tỷ đồng, bằng 95% dự toán

11/12/2023 - 19:18

Trong 11 tháng, Bộ Tài chính thông tin thu ngân sách Nhà nước đạt gần 1,54 triệu tỷ đồng, bằng xấp xỉ 95% dự toán và tổng chi cân đối ngân sách ước khoảng 1,5 triệu tỷ đồng, bằng 72% dự toán.


Thu nội địa trong 11 tháng là 1,27 triệu tỷ đồng, bằng 95% dự toán, giảm 3% so cùng kỳ. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 11/12, Bộ Tài chính thông tin cho biết lũy kế 11 tháng, thu ngân sách Nhà nước đã đạt gần 1,54 triệu tỷ đồng, bằng xấp xỉ 95% dự toán, tuy nhiên đã giảm 7% so cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thu ngân sách Trung ương đạt khoảng 96% và thu ngân sách địa phương đạt khoảng 93% dự toán.

Theo Bộ Tài chính, thu nội địa trong 11 tháng là 1,27 triệu tỷ đồng, bằng 95% dự toán, giảm 3% so cùng kỳ. Trong tổng thu ngân sách Nhà nước, các khoản thu trực tiếp từ 3 khu vực sản xuất-kinh doanh (chiếm 53% dự toán tổng số thu nội địa) đạt 95% dự toán, tăng 1,3% so cùng kỳ. Riêng, thuế thu nhập doanh nghiệp (chiếm khoảng 44,2% tổng số thu từ khu vực sản xuất - kinh doanh) đã tạm nộp 5/5 kỳ theo quy định.

Thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, 11 tháng qua, Tổng cục Thuế đã thực hiện miễn, giảm, gia hạn thuế với số tiền lên tới 172.100 tỷ đồng.

Ngoài ra, thu từ dầu thô đạt khoảng 57,1 nghìn tỷ đồng, bằng 136% dự toán, giảm 19% so cùng kỳ năm 2022. Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 205,6 nghìn tỷ đồng, gần bằng 87% dự toán, giảm 22,4% so cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa (tính đến ngày 15/11) đạt 587,7 tỷ USD, giảm 9% so cùng kỳ, riêng kim ngạch xuất-nhập khẩu hàng hoá có thuế giảm 15,5%.

Bên cạnh đó, tổng chi cân đối ngân sách Nhà nước trong 11 tháng đạt khoảng 1,5 triệu tỷ đồng, bằng 72% dự toán và tăng 10,9% so cùng kỳ năm 2022. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt khoảng 461 nghìn tỷ đồng, chi trả nợ lãi ước đạt khoảng 86,4 nghìn tỷ đồng, chi thường xuyên ước đạt 953 nghìn tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho biết các nhiệm vụ chi ngân sách được thực hiện theo dự toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo kinh phí phòng, chống dịch, các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu và trợ cấp xã hội từ ngân sách. Hiện cân đối ngân sách Trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Tính đến ngày 27/11, ngành đã thực hiện phát hành 278,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, kỳ hạn bình quân 12,43 năm, lãi suất bình quân 3,26%/năm./.

Theo Vietnam+