Thực hiện tốt công tác vận động quần chúng để phát triển quê hương

08/07/2020 - 07:22

 - Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận ở huyện Chợ Mới (An Giang) đã góp phần động viên nhân dân tham gia có hiệu quả thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống nhân dân. Qua đó, tạo sự đồng thuận, động viên nhân dân tích cực thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân trong xây dựng quê hương.

A A

Huy động sức dân đóng góp xây dựng cầu, đường, tạo diện mạo nông thôn mới khang trang hơn

Đảng bộ huyện luôn xác định công tác vận động quần chúng là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, từ đó tăng cường đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động. Đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, phong trào thi đua “Dân vận khéo”… Nhiều mô hình hoạt động thiết thực, có hiệu quả được xây dựng và nhân rộng.

Qua đó đã vận động nhân dân, doanh nghiệp chung tay đóng góp các nguồn quỹ Xã hội từ thiện, quỹ Vì người nghèo, quỹ Cây mùa xuân, các công trình xây dựng cầu, đường, nhà cho hộ nghèo khó khăn… Chỉ tính riêng 5 năm qua đã huy động trên 329 tỷ đồng, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hòa An là xã xa trung tâm huyện, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động của MTTQ và các đoàn thể xây dựng NTM đã làm thay đổi bộ mặt của xã. Cơ sở hạ tầng phát triển, nhân dân đóng góp gần 20 tỷ đồng xây dựng 23 cầu giao thông nông thôn, bê-tông hóa 24 đoạn đường dài 14,3km. Nhờ đó, các cây cầu ván tạm bợ, các đoạn đường đất được thay bằng cầu, đường bê-tông vững chắc, sạch sẽ, tạo thuận lợi đi lại trong nhân dân.

Tại xã Long Giang, với mong muốn làm cho xã hội tốt đẹp hơn, bà Phạm Thị Thanh Tuyền hỗ trợ gạo, tiền cho những hộ nghèo, cận nghèo khó khăn với số tiền hơn 60 triệu đồng; ngoài ra góp 100 triệu đồng mua xe chuyển bệnh miễn phí giúp đỡ bệnh nhân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Tại xã Mỹ An, với sự đồng lòng đóng góp ngày công, tiền mặt của bà con trong ấp Mỹ Phú, tuyến đường kênh Cựu Hội dài 1.700m, rộng 2,5m và 5 đường xương cá dài gần 4.000m được bê-tông hoàn thiện, với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng, hơn 1.000 ngày công lao động, tạo diện mạo NTM khang trang hơn.

Là doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn xã Kiến An, ông Nguyễn Văn Đời tự nhận thấy công tác khuyến học - khuyến tài có ý nghĩa quan trọng, nên tích cực đóng góp gần 450 triệu đồng giúp đỡ học sinh, gia đình nghèo, thầy cô có thêm chỗ dựa tinh thần tiếp tục vượt khó vươn lên dạy tốt, học tốt.

Ông Đặng Thiện Mỹ (xã Long Điền B) đóng góp 350 triệu đồng cùng địa phương nâng cấp, mở rộng khu nghĩa địa nhân dân để những người khuất có nơi an nghỉ đàng hoàng. Ông Mỹ cho biết, bản thân còn đóng góp hơn 200 triệu đồng bê-tông tuyến đường Bờ Tây kênh Xẻo Môn dài 1.400m, đóng góp xây cầu dân lập, hỗ trợ người nghèo... chỉ với mong muốn chia sẻ với địa phương trong công cuộc xây dựng NTM, xây dựng xã nhà ngày càng tốt đẹp hơn...

Theo Huyện ủy Chợ Mới, đạt được kết quả đó, Đảng bộ, chính quyền từ huyện đến cơ sở chú trọng công tác vận động nhân dân, phát huy dân chủ cơ sở, tăng cường trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đồng thời, đề cao vai trò nòng cốt của hệ thống MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác vận động, tập hợp nhân dân; làm tốt công tác dân vận chính quyền, dân vận trong lực lượng vũ trang, dân vận trong các tôn giáo.

Với kết quả đó, nhiều công trình phúc lợi được xây dựng kiên cố, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt, đời sống vật chất và tinh thần người dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 52,4 triệu đồng/người/năm, 9/16 xã đạt chuẩn NTM. Thị trấn Chợ Mới trở thành đô thị loại IV, thị trấn Mỹ Luông đạt chuẩn văn minh đô thị, xã Hội An đạt đô thị loại V.

Huyện Chợ Mới đang tiếp tục vận động nhân dân, doanh nghiệp đóng góp từ thiện - xã hội, hiến đất làm đường xây dựng các công trình phúc lợi xã hội... phấn đấu đạt 35 tỷ đồng trong năm 2020. Đồng thời, huy động nguồn lực đóng góp cất 300 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng.

HẠNH CHÂU