Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp bất thường, góp ý nhiều nội dung quan trọng

13/05/2024 - 09:13

Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc vào sáng 13/5, diễn ra trong 3 ngày (13 - 15/5) sẽ thảo luận nhiều nội dung quan trọng; trong đó có cho ý kiến việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 và tổng kết kỳ họp bất thường.

Cụ thể, trong ngày đầu tiên, Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm nay.

tranthanhman 0.jpeg

Ông Trần Thanh Mẫn - Phó Chủ tịch Thường trực điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội sẽ phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: QH

Một nội dung khác cũng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến là tờ trình của Chính phủ về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn năm 2024 cho các nhiệm vụ, dự án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 đã hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Ngoài ra, các đại biểu cũng sẽ thảo luận về Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong ngày 14/5, Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.

Đồng thời, các đại biểu sẽ cho ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Một nội dung nữa được các đại biểu thảo luận trong ngày làm việc thứ 2 của Ủy ban Thường vụ là việc phê chuẩn văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.

Xem xét cấp bậc quân hàm cao nhất với một số chức danh cấp tướng Bộ Quốc phòng 

Trong ngày làm việc cuối cùng của phiên họp này, các đại biểu sẽ cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15; xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 4/2024; cho ý kiến dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15.

Một nội dung đáng quan tâm nữa là các đại biểu sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, và tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội khóa 15.

Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cấp bậc quân hàm cao nhất đối với một số chức vụ, chức danh của sĩ quan là cấp tướng thuộc Bộ Quốc phòng theo quy định tại khoản 4 Điều 15 Luật Sĩ quan Quân đội nhân.

Dự thảo báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 cũng là những nội dung đáng chú ý được đưa ra thảo luận tại phiên họp này.

Theo Vietnamnet