Tích cực tham gia sử dụng mạng xã hội VCNet

20/09/2019 - 06:43

 - Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh vừa đề nghị cấp ủy cơ sở chủ động phối hợp lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp phổ biến, tuyên truyền, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động tích cực tham gia sử dụng Hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo (mạng xã hội) VCNet, để VCNet thu hút được đông đảo mọi người tham gia và tiếp tục phát triển. Địa chỉ truy cập mạng VCNet: http://vcnet.vn

A A

Tháng 6-2019, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel) tổ chức khai trương VCNet, với mong muốn đưa VCNet là mạng xã hội chia sẻ, trao đổi giữa cán bộ, đảng viên và người dân trong công tác tư tưởng; chia sẻ những thông tin tích cực trong xã hội, những thông tin định hướng, những thông tin về phát triển kinh tế - xã hội; phản bác những thông tin sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

GIA KHÁNH