Tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang

01/06/2023 - 04:57

 - Đến nay, 1.468 công đoàn cơ sở (CĐCS), nghiệp đoàn trong tỉnh tổ chức thành công đại hội, hội nghị nhiệm kỳ 2023 - 2028, đạt 100%. Công đoàn cấp huyện và công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đang chuẩn bị tổ chức đại hội, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang lần thứ XI.

Đại hội điểm công đoàn huyện Tri Tôn (nhiệm kỳ 2023 - 2028)

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh An Giang đã xem xét, chọn 40 CĐCS đại diện cho 3 khu vực: Hành chính, sự nghiệp và doanh nghiệp để tổ chức đại hội điểm. Có 169 CĐCS bầu trực tiếp chủ tịch công đoàn tại đại hội; 12 CĐCS không tổ chức đại hội, hội nghị (do tình hình sản xuất khó khăn, tạm thời ngưng hoạt động). Đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, đã có 3 đơn vị tổ chức thành công đại hội, trong đó LĐLĐ huyện Tri Tôn và công đoàn ngành giáo dục tỉnh được chọn tổ chức đại hội điểm.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh An Giang Phan Thị Diễm cho biết, ngay sau đại hội điểm CĐCS và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh họp rút kinh nghiệm cho đại hội đại trà. Hầu hết địa phương, đơn vị, cơ sở trực thuộc nhận được sự quan tâm sát sao của cấp ủy cùng cấp. Đồng thời, nỗ lực điều hành, tổ chức, phục vụ đại hội, bám sát kịch bản, đảm bảo thời gian dự kiến, hoàn thành tốt nội dung đề ra.

Công tác nhân sự được thực hiện dân chủ, khách quan, chặt chẽ và đúng quy trình. Công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết đại hội thực hiện trang nghiêm, thẩm mỹ, mang chiều sâu, tạo được ấn tượng tốt đối với đại biểu, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động. Các đơn vị bầu trực tiếp chủ tịch CĐCS tại đại hội có số phiếu tín nhiệm 80% trở lên, riêng CĐCS Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang đạt 100%.

Tuy nhiên, quá trình tổ chức đại hội tại một số nơi, đơn vị vẫn còn tồn tại, hạn chế về công tác nhân sự, chỉ đạo bầu cử; văn bản sai sót về hình thức và kỹ thuật trình bày. Bên cạnh đó, ít ý kiến tham gia thảo luận, góp ý văn kiện trình đại hội. Một số đơn vị lúng túng khi hướng dẫn, phổ biến nguyên tắc, cách thức, thể lệ bầu cử; trang phục nhận diện công đoàn chưa đồng bộ...

Bà Phan Thị Diễm thông tin, để đại hội đại trà công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được diễn ra đúng quy định, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh An Giang đề nghị ban thường vụ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tiếp thu toàn bộ nội dung rút kinh nghiệm tại Đại hội điểm công đoàn ngành giáo dục và LĐLĐ huyện Tri Tôn vừa qua. Trong đó, đoàn chủ tịch đại hội cần điều hành tốt, linh hoạt xử lý tình huống phát sinh, đảm bảo thời lượng, trọng tâm, sinh động, chặt chẽ, chất lượng. Cần nghiên cứu sâu nội dung cốt lõi của dự thảo báo cáo chính trị, Điều lệ Công đoàn Việt Nam, gợi ý đại biểu thảo luận trực tiếp tại đại hội, theo phương châm “Đổi mới - dân chủ - đoàn kết - phát triển”.

Tiến tới Đại hội XI Công đoàn tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2023 - 2028, LĐLĐ tỉnh  xây dựng dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội X, nhiệm kỳ 2018 - 2023; phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới. Sau đó, CĐCS trực thuộc và cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức cho đoàn viên, người lao động góp ý, tổng hợp ý kiến báo cáo tại đại hội công đoàn cấp cơ sở.

Riêng Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh An Giang đã tổ chức hội thảo góp ý dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X trình Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI. Gần 40 đại biểu đại diện cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp tỉnh đóng góp xoay quanh 15 nội dung, tập trung về bố cục báo cáo, đánh giá kết quả đạt được, dự báo tình hình 5 năm tới, một số chỉ tiêu chủ yếu và giải pháp đi kèm…

Song song đó, tổ chức hội nghị lấy ý kiến trong các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về dự thảo báo cáo này, gợi ý các đồng chí cho ý kiến, nhận định, đánh giá tình hình công nhân viên chức lao động của tỉnh, ưu điểm và tồn tại nhiệm kỳ qua. Ngoài ra, lắng nghe bài học kinh nghiệm; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn tỉnh nhiệm kỳ tới. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh bày tỏ mong muốn nhận được nhiều ý kiến, để tiếp tục hoàn chỉnh nội dung văn kiện thông qua Thường trực Tỉnh ủy và Tổng LĐLĐ Việt Nam, trước khi trình Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

MỸ HẠNH