Tiếp tục đối thoại, giải quyết vụ việc của ông Nguyễn Văn Nổi

30/11/2023 - 06:09

 - Nhiều năm nay, ông Nguyễn Văn Nổi (ngụ ấp Văn Trà, xã Văn Giáo, TX. Tịnh Biên) khiếu nại, đòi lại đất đã xây dựng trụ sở UBND xã Phước Hưng (huyện An Phú). Xoay quanh việc khiếu nại của ông Nổi, Thường trực UBMTTQVN tỉnh đề nghị UBND tỉnh kiểm tra lại vụ việc, sớm tổ chức tiếp dân và đối thoại với ông Nguyễn Văn Nổi để tìm ra giải pháp, giải quyết thỏa đáng, phù hợp với quy định pháp luật.

 Lãnh đạo UBND huyện An Phú báo cáo vụ việc của ông Nguyễn Văn Nổi

Qua rà soát, xác minh của UBND huyện An Phú, phần đất ông Nguyễn Văn Nổi yêu cầu bồi thường đã xây dựng trụ sở UBND xã Phước Hưng. Theo những cán bộ công tác trước đây thì thời điểm đó, có 4 hộ hiến đất (có giấy tờ hiến đất), nhưng giấy thất lạc, không còn trong hồ sơ lưu trữ. Trụ sở UBND xã Phước Hưng được xây dựng từ năm 1982 (trước đó đã sử dụng làm trạm y tế tiền phương trong chiến tranh biên giới), sử dụng ổn định đến nay.

Năm 1992, ông Nổi khiếu nại yêu cầu đền bù phần đất của ông (khoảng 270m2). Ngày 20/8/1992, UBND xã Phước Hưng lập biên bản thỏa thuận trả huê lợi trên đất cho ông, số tiền tương đương giá thị trường tại thời điểm (1,5 triệu đồng), nhưng ông không thống nhất, yêu cầu được bồi hoàn 5 triệu đồng. Đến năm 2000, ông Nổi tiếp tục khiếu nại, UBND huyện An Phú thụ lý giải quyết khiếu nại, ban hành Quyết định 1095/QĐ.UB, ngày 29/8/2001, bác yêu cầu đòi bồi hoàn đất của ông. Không đồng ý quyết định trên, ông Nổi tiếp tục khiếu nại. Ngày 15/2/2002, UBND huyện An Phú ban hành Quyết định 448/QĐ.UB.KN, giữ nguyên Quyết định 1095/QĐ-UB.

Ông Nổi tiếp tục khiếu nại về tỉnh. Ngày 25/4/2005, UBND tỉnh ban hành Quyết định 41/QĐ.UB.KN, nội dung: “Giải quyết đền bù cho ông Nổi 1,5 triệu đồng cộng với lãi suất tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn của số tiền này, tính từ ngày 20/8/1992 đến nay. Bác yêu cầu của ông Nổi đòi đền bù 30 triệu đồng”. Đây là quyết định giải quyết cuối cùng của UBND tỉnh. Nếu không đồng ý, ông Nổi có quyền khởi kiện quyết định của UBND tỉnh để được tòa án xem xét, giải quyết theo quy định.

Từ những cơ sở nêu trên, cho thấy việc khiếu nại của ông Nổi đã được UBND tỉnh xem xét, giải quyết từ năm 2005. Thời điểm này, ông Nổi không tiếp khiếu. Thế nhưng, đến năm 2016, ông gửi đơn đến UBND huyện An Phú xin được cấp 1 nền nhà và mua trả chậm 1 nền, để đổi lại với 1 nền đất xây dựng trụ sở UBND xã Phước Hưng. Lúc bấy giờ, ông Nổi không ở địa phương. Năm 2005, xã Phước Hưng có 1 cụm tuyến dân cư, đã bố trí hết nền; ông Nổi không thuộc đối tượng được bố trí nền ở tuyến dân cư. UBND huyện An Phú đã có văn bản trả lời đơn của ông Nổi, không xem xét theo yêu cầu của ông.

Đến năm 2022, ông Nổi tiếp tục khiếu nại, UBND huyện giao xã Phước Hưng mời ông đến làm việc, động viên, giải thích và đề nghị ông thực hiện theo quyết định của UBND tỉnh. Qua 2 lần làm việc, ông không đồng ý, yêu cầu giải quyết trả lại đất. Năm 2023, ông Nổi gửi đơn đến UBND huyện An Phú và UBMTTQVN tỉnh. UBND huyện đã có văn bản phản hồi đến UBMTTQVN tỉnh, trả lời một lần nữa cho ông Nổi. “Đây là quyết định giải quyết cuối cùng của tỉnh, UBND huyện không có cơ sở xem xét giải quyết lại vụ việc này. Quyết định của huyện, tỉnh phù hợp với chủ trương, chính sách tại thời điểm giải quyết. Do ông Nổi không đồng ý chứ không phải tỉnh không giải quyết. Hiện nay, ông Nổi đòi bồi thường 400 triệu đồng trên phần diện tích 270m2 làm trụ sở UBND xã Phước Hưng” – Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú Nguyễn Thị Phướng thông tin.

 Từ đề nghị của UBMTTQVN tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình chủ trì đối thoại giải quyết khiếu nại của ông Nổi. Cùng tham dự, có lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Thanh tra tỉnh, sở, ngành liên quan; đại diện các cơ quan phối hợp tiếp công dân; UBND huyện An Phú. Sau khi nghe các địa phương, đơn vị phân tích vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đề nghị địa phương tiếp tục mời ông Nguyễn Văn Nổi đến trao đổi, hướng dẫn, động viên để ông đồng thuận với chủ trương, cách thức giải quyết của cấp có thẩm quyền; rà soát lại toàn bộ vụ việc, củng cố hồ sơ, tiến hành các bước tiếp theo đúng quy định pháp luật.

Hiện nay, Quyết định 41/QĐ.UB.KN của UBND tỉnh vẫn còn nguyên giá trị và đã có hiệu lực pháp luật. Quyết định nêu rõ tính theo lãi suất ngân hàng không kỳ hạn số tiền 1,5 triệu đồng tại thời điểm ban hành quyết định. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao tổ giúp việc UBND tỉnh cùng UBND huyện An Phú rà soát, tính toán phương án giải quyết phù hợp, trên cơ sở thực hiện đúng theo nội dung quyết định, sau đó có văn bản trả lời dứt điểm vụ việc.

K.N