Tiếp xúc cử tri thực hiện quyền vận động bầu cử

06/05/2021 - 05:41

 - Theo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang, việc tổ chức tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH), đại biểu HĐND tỉnh được tiến hành từ ngày 6-5 và kết thúc trước 7 giờ ngày 22-5. Toàn tỉnh có 83 điểm tiếp xúc cử tri theo các đơn vị bầu cử (trong đó 37 điểm tiếp xúc chung người ứng cử ĐBQH và HĐND tỉnh).

A A

Tại các buổi tiếp xúc cử tri, đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN cấp huyện chủ trì cuộc tiếp xúc cử tri, giới thiệu và đọc tiểu sử tóm tắt của người ứng cử. Sau đó, từng ứng cử viên báo cáo với cử tri về chương trình hành động của mình nếu được bầu làm ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh.

Qua đó, các cử tri nêu ý kiến, đề đạt nguyện vọng của mình với những người ứng cử. Người ứng cử và cử tri trao đổi dân chủ, thẳng thắn và cởi mở những vấn đề cùng quan tâm. Đồng thời, tạo điều kiện tốt nhất cho những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 thực hiện quyền vận động bầu cử theo đúng quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND.

G.K