Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang trao quyết định bổ nhiệm Chánh tòa Hình sự và Chánh tòa Tòa Dân sự

02/04/2024 - 17:18

 - Chiều 2/4, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang về việc bổ nhiệm chức vụ Chánh tòa Hình sự và Chánh tòa Dân sự.

Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang Đỗ Thế Bình trao quyết định điều động bổ nhiệm cán bộ

Theo đó, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang quyết định:

Điều động và bổ nhiệm Thẩm phán trung cấp, Chánh án Tòa án Nhân dân huyện An Phú Nguyễn Thuận Lợi đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh tòa Hình sự Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 1/4/2024.

Điều động và bổ nhiệm Thẩm phán trung cấp, Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Châu Phú Trần Hoàng Vũ đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh tòa Dân sự Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 1/4/2024.

Lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh chúc mừng 2 chánh tòa

Phát biểu tại lễ giao nhiệm vụ, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang Đỗ Thế Bình mong muốn, trên cương vị được giao, 2 tân Chánh tòa Hình sự và Chánh tòa Tòa Dân sự không ngừng phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người lãnh đạo, quản lý, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao….

NGUYỄN HƯNG