Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Esteban Lazo Hernandez, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cộng hòa Cuba

27/09/2023 - 18:41

Chiều 27/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Esteban Lazo Hernandez, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cộng hòa Cuba nhân dịp đồng chí sang dự Lễ kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của Lãnh tụ Fidel Castro tới Vùng Giải phóng miền nam Việt Nam (9/1973-9/2023).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Esteban Lazo Hernandez, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cộng hòa Cuba.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Esteban Lazo Hernandez, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cộng hòa Cuba.

Đồng chí Esteban Lazo Hernandez, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Cuba và các đại biểu đến Trụ sở Trung ương Đảng.

Đồng chí Esteban Lazo Hernandez, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Cuba và các đại biểu đến Trụ sở Trung ương Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nồng nhiệt đón tiếp đồng chí Esteban Lazo Hernandez sang thăm Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nồng nhiệt đón tiếp đồng chí Esteban Lazo Hernandez sang thăm Việt Nam.

Đồng chí Esteban Lazo Hernandez giới thiệu các đại biểu Cuba với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Esteban Lazo Hernandez giới thiệu các đại biểu Cuba với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez vui mừng sang thăm Việt Nam nhân dịp dự Lễ kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của Lãnh tụ Fidel Castro tới Vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam (9/1973-9/2023).

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez vui mừng sang thăm Việt Nam nhân dịp dự Lễ kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của Lãnh tụ Fidel Castro tới Vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam (9/1973-9/2023).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Esteban Lazo Hernandez, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cộng hòa Cuba tại Trụ sở Trung ương Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Esteban Lazo Hernandez, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cộng hòa Cuba tại Trụ sở Trung ương Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi tiếp đồng chí Esteban Lazo Hernandez.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi tiếp đồng chí Esteban Lazo Hernandez.

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez phát biểu tại buổi tiếp.

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez phát biểu tại buổi tiếp.

Đoàn đại biểu Cuba tại buổi tiếp.

Đoàn đại biểu Cuba tại buổi tiếp.

Đoàn đại biểu Việt Nam tại buổi tiếp.

Đoàn đại biểu Việt Nam tại buổi tiếp.

Quang cảnh buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez tại Trụ sở Trung ương Đảng.

Quang cảnh buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez tại Trụ sở Trung ương Đảng.

Theo Nhân dân