Tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam (giai đoạn 2011 – 2020)

19/01/2021 - 16:12

 - Sáng 19-1, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam (giai đoạn 2011 – 2020); Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 - 2020; Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn miền núi giai đoạn 2013 - 2020 được tổ chức. Hội nghị do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì. Điểm cầu An Giang Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước chủ trì.

A A

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, địa phương tại hội nghị để có các giải pháp khắc phục các hạn chế, xây dựng chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2025; tiếp tục tham mưu Chính phủ xem xét cho chủ trương xây dựng và triển khai thực hiện Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã (giai đoạn 2021 – 2025).

Đồng thời, tiếp tục nâng cao nhận thức, xác định mục tiêu, trách nhiệm cụ thể của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc tổ chức thực hiện chiến lược và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật nhằm chăm lo, bồi dưỡng và phát triển toàn diện thanh niên…

PHƯƠNG LAN