Tổng kết công tác Công an An Giang tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2020

22/01/2021 - 15:06

 - Sáng 22-1, tại huyện Châu Thành, Công an tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công an thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2020” và đề ra kế hoạch thực hiện năm 2021. Dịp này, 32 tập thể và cá nhân được Công an tỉnh khen thưởng.

A A

Đại tá Bùi Bé Năm, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho các tập thể 

Thực hiện Quyết định số 785/QĐ-UBND của UBND tỉnh và Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về bổ sung xã NTM giai đoạn 2021-2025 và thực hiện chỉ tiêu 19.2, Công an tỉnh An Giang sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và chỉ đạo của Bộ Công an về đảm bảo an ninh trật tự Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trong năm 2021.

Trong đó, trọng điểm là các kết luận, nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Bộ Công an…, nhằm góp phần phục vụ nhiệm vụ xây dựng NTM trong tình hình hiện nay và giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tích cực phòng ngừa, tham gia tố giác tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng công an xã và các tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; tiến hành rà soát, đề xuất sửa đổi hướng dẫn thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xã NTM, NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025…

Tin, ảnh: K.H