TP.Châu Đốc khai trương mô hình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà

01/08/2019 - 09:16

 - Ngày 1-8, UBND TP. Châu Đốc phối hợp Bưu điện tỉnh khai trương mô hình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà không thu phí thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

A A

TP.Châu Đốc khai trương mô hình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà

Khai trương mô hình

TP.Châu Đốc khai trương mô hình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà

Mô hình được thực hiện trên 6 lĩnh vực và 31 thủ tục hành chính của thành phố

Theo đó, mô hình sẽ được thực hiện trên 6 lĩnh vực, với 31 thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố, như: đăng ký thành lập hộ kinh doanh; đăng ký hợp tác xã; thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình nhà ở riêng lẻ trong đô thị…

Mô hình được triển khai sẽ góp phần đảm bảo thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

THANH TIẾN