Trả lời kiến nghị của cử tri

22/05/2023 - 05:39

 - Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) An Giang vừa trả lời kiến nghị cử tri (gửi đến kỳ họp thứ 8 và thứ 11, HĐND tỉnh) những lĩnh vực do đơn vị phụ trách.

Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cử tri đề nghị chỉ đạo kiểm tra, có giải pháp sớm cấp 900 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) ở xã Vọng Đông (huyện Thoại Sơn) còn tồn đọng; GCNQSDĐ Khu dân cư Sóc Xóm Mới (tổ 13, khóm Xuân Hiệp, phường Tịnh Biên, TX. Tịnh Biên).

Xã Vọng Đông đã hoàn thành cấp đổi GCNQSDĐ nông nghiệp tập trung, kết thúc bàn giao năm 2017. Qua bàn giao, trên địa bàn xã còn một số hồ sơ vướng mắc, chưa thực hiện, như: Lộn thửa, sai vị trí, QSDĐ thế chấp tại các tổ chức tín dụng, có thay đổi vị trí, tranh chấp, lấn chiếm đất đai… Sở TN&MT đã hướng dẫn xử lý từng trường hợp. Theo quy định Luật Đất đai năm 2013, UBND cấp huyện có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân.

Hiện nay, UBND huyện Thoại Sơn ban hành Quyết định 1727a/QĐ-UBND, ngày 4/5/2021; Quyết định 2222/QĐ-UBND,  ngày 22/8/2022, phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí phương án xử lý các dạng hồ sơ, GCNQSDĐ còn tồn trên địa bàn huyện, kết thúc năm 2023. Do vậy, Sở TN&MT kiến nghị UBND tỉnh giao UBND huyện Thoại Sơn chỉ đạo cơ quan chuyên môn cấp huyện khẩn trương rà soát quy định pháp luật: Nguồn gốc đất, hiện trạng sử dụng… để xem xét cấp GCNQSDĐ theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT có Công văn 1999/STNMTT-ĐĐ, ngày 6/7/2022, đề nghị UBND TX. Tịnh Biên chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực khẩn trương cắm mốc ranh ngoài thực địa, thông tin cho Sở TN&MT để lập thủ tục trình UBND tỉnh ban hành quyết định giao đất; làm cơ sở cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân. Đến nay, đã hoàn thành bản đồ giao đất; hoàn thiện hồ sơ nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trước ngày 10/4/2023. Sau khi nhận hồ sơ, Sở TN&MT trình UBND tỉnh xem xét ban hành quyết định giao đất.

Cử tri TX. Tịnh Biên còn phản ánh, việc cấp GCNQSDĐ thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh còn chậm trễ, kéo dài; trả kết quả không đúng thời gian quy định, gây phiền hà cho người dân. Kiến nghị UBND thị xã được cấp GCNQSDĐ cho cá nhân, hộ gia đình.

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/52014 của Chính phủ, trường hợp cấp GCNQSDĐ lần đầu thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện nơi có đất. Trường hợp thực hiện các quyền chuyển dịch, chuyển nhượng… mà có nhu cầu đổi GCNQSDĐ mới (xin không thực hiện chỉnh lý biến động trang 4 của GCNQSDĐ đã được cấp), Sở TN&MT có trách nhiệm ký đổi. Do đó, việc cấp, cấp lại GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân thực hiện theo quy định hiện hành.

Tuy nhiên, hiện nay Chính phủ đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, đang tổ chức đóng góp ý kiến của UBND tỉnh, thành phố và bộ, ngành liên quan. Theo đó, dự thảo cho phép văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện hoặc cấp tỉnh có thẩm quyền xác nhận thay đổi nội dung chuyển nhượng, chuyển dịch trên GCNQSDĐ của hộ gia đình, cá nhân. Sau khi nghị định được ban hành, Sở TN&MT sẽ tổ chức thực hiện.

Đối với nội dung phản ánh “chậm xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính đất đai”, Sở TN&MT chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiểm tra chi nhánh Tịnh Biên. Hồ sơ trễ hạn nhiều, do số lượng hồ sơ đầu vào tăng so năm trước. Một phần do thông tin nâng cấp lên đơn vị hành chính của huyện lên thị xã, hồ sơ tách thửa phát sinh nhiều, cần phối hợp các ngành liên quan xác nhận hiện trạng khu đất, phát sinh thêm thời gian. Nhân sự và thiết bị của chi nhánh chưa kịp thời đáp ứng nhu cầu. Sở TN&MT đã chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tăng cường nhân sự hỗ trợ đo đạc, xử lý hồ sơ, bố trí nhân sự, thiết bị cho các chi nhánh, giải quyết kịp thời hồ sơ cho người dân.

Ngăn chặn lấn chiếm đất công

Theo cử tri TX. Tịnh Biên, Khu biệt thự sinh thái 26ha (thuộc ấp Thiên Tuế, xã An Hảo) do Trung tâm Phát triển quỹ đất (thuộc Sở TN&MT) quản lý, nhưng một số người dân tự ý cất nhà, trồng cây lên đất. Đề nghị cơ quan thẩm quyền xem xét giải quyết.

Ngày 10/6/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1174/QĐ-UBND, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, khai thác Khu biệt thự sinh thái núi Cấm. Ngày 26/3/2019, UBND tỉnh có Quyết định 633/QĐ-UBND, điều chỉnh Quyết định 1174/QĐ-UBND, giao trung tâm quản lý 275.890m2 (trừ 6.500m2 giao chùa Bình Sơn).

Tuy nhiên, đến nay trung tâm chưa tiếp nhận khu đất, do còn tồn tại các vấn đề: Chưa có diện tích chính xác sau khi trừ phần diện tích đã đầu tư xây dựng đường bê-tông lên chùa Phật Lớn (1.580m2), đường hành hương (3.470m2) và thửa đất dôi dư giáp đường lên núi Cấm (1.790m2); chưa  có mốc ranh thực tế khu đất, 3 hộ dân chưa thống nhất mốc biên dự  án đã bồi thường; 4 hộ chưa nhận tiền bồi thường, một số hộ nhận tiền bồi thường nhưng chưa bàn giao đất, lấn chiếm.

Đầu tháng 1/2022, nhận được thông tin có người lấn chiếm cất nhà, vật kiến trúc trên khu đất, Trung tâm gửi Văn bản 04/PTQĐ-QLKTQĐ, ngày 6/1/2022 đề nghị UBND TX. Tịnh Biên xử lý. Địa phương đã ngăn chặn, xử lý. Để quản lý và khai thác khu đất này, tránh tình trạng lấn, chiếm tái diễn, Sở TN&MT sẽ mời UBND TX. Tịnh Biên, các đơn vị liên quan họp xử lý công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để sớm bàn giao đất ngoài thực địa cho Trung tâm Phát triển quỹ đất. Đồng thời, đề nghị UBND TX. Tịnh Biên chỉ đạo UBND xã An Hảo chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan kịp thời ngăn chặn, xử lý hành vi lấn chiếm, xây dựng trái phép đất công theo quy định.

K.N