Trao quyết định hưởng hưởng chế độ hưu trí cho người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

05/12/2023 - 12:59

 - Sáng 5/12, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội An Giang Đặng Hồng Tuấn chủ trì trao quyết định hưởng lương hưu cho cán bộ hưu trí có quá trình tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

 Trao quyết định hưởng chế độ hưu trí cho 2 người có quá trình tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Cụ thể, Bảo hiểm Xã hội tỉnh An Giang đã trao quyết định hưởng lương hưu cho ông Đỗ Trí Dũng (xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới), với mức hưởng hàng tháng 981.352 đồng và bà Trần Thị Kiều Trân (xã Bình Hòa, huyện Châu Thành) hưởng lương hưu hàng tháng gần 2,5 triệu đồng, để vinh danh người có quá trình đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để nhận lương hưu hàng tháng.

 Hiện, toàn tỉnh An Giang có 15.723 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tỉnh đang quản lý và chi lương hưu cho 14.828 người, với tổng số tiền chi trả hàng tháng gần 102 tỷ đồng.

HẠNH CHÂU