Tri Tôn dự kiến xuống giống 22.637ha lúa thu đông 2020

03/06/2020 - 05:06

UBND huyện Tri Tôn (An Giang) vừa tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân 2019-2020 và hè thu năm 2020.

A A

Đối với vụ đông xuân, nông dân xuống giống trên 42.519ha, tăng 223ha so kế hoạch. Trong đó, xuống giống lúa trên 41.198ha, sản lượng 295.220 tấn, tăng 20.816 tấn. Vụ hè thu 2020, nông dân xuống giống trên 42.656ha lúa, tập trung các giống chất lượng cao.

Các địa phương thực hiện tốt khâu sản xuất, đảm bảo đúng khung lịch thời vụ, bố trí và đưa vào sản xuất các giống lúa mới có năng suất, chất lượng; giá lúa duy trì ở mức cao, nông dân phấn khởi.

Vụ thu đông 2020, huyện Tri Tôn có kế hoạch xuống giống trên 22.673ha lúa. UBND huyện yêu cầu các ngành, địa phương hướng dẫn nông dân xuống giống đảm bảo lịch thời vụ, cơ cấu giống theo khuyến cáo, sử dụng giống có chất lượng, tập trung bảo vệ sản xuất an toàn…

N.C