Tri Tôn quan tâm công tác xây dựng Đảng

23/07/2021 - 05:35

 - Trong sử dụng cán bộ, Huyện ủy Tri Tôn (tỉnh An Giang) lấy mức độ hoàn thành nhiệm vụ để đo năng lực, đánh giá cán bộ. Nhờ thường xuyên giám sát, kiểm tra, tăng cường ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt nên đã có sự chuyển biến rõ nét, không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại, làm việc kiểu “tàng tàng” trong cán bộ, đảng viên.

Thi đua là yêu nước

Một trong những cách tạo động lực, tăng cường vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức là Huyện ủy, UBND huyện Tri Tôn xác định rõ công việc của tập thể, cá nhân, chọn công việc tập trung theo chủ đề năm, đồng thời phát động các phong trào thi đua, yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, địa phương đăng ký những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, có mục tiêu và thời gian hoàn thành.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm cho biết, năm 2019, với chủ đề “Chỉnh trang đô thị”, huyện và các xã, thị trấn đẩy mạnh chỉnh trang, nâng cấp bộ mặt đô thị của thị trấn Tri Tôn, Ba Chúc, chuẩn bị điều kiện thành lập thị trấn Cô Tô (đã tổ chức lễ công bố đầu năm 2021), nâng cấp bộ mặt trung tâm của các xã còn lại. Năm 2020, Huyện ủy Tri Tôn chọn chủ đề “Giáo dục và những vấn đề xã hội”, tạo điều kiện đẩy mạnh đầu tư, nâng chất lượng giáo dục. Huyện đã vận động được hơn 3 tỷ đồng để đảm bảo trang bị phòng máy vi tính cho các trường THCS, nâng số trường chuẩn quốc gia từ 5 lên 13 trường, nhiều vấn đề xã hội được giải quyết... Năm 2021, Huyện ủy Tri Tôn chọn chủ đề “Cải cách hành chính”, tập trung vào đẩy mạnh cải cách, giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người dân liên hệ công việc, doanh nghiệp yên tâm phát triển sản xuất - kinh doanh, đầu tư vào địa bàn huyện...

Công tác cán bộ được Huyện ủy Tri Tôn đặc biệt quan tâm

“Đối với các phong trào thi đua theo chủ điểm, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương sau khi đăng ký những công trình, phần việc, có phân công và giao trách nhiệm rõ ràng, cụ thể cho từng cá nhân. Qua đó, làm cơ sở đánh giá vai trò người đứng đầu cũng như năng lực của cán bộ, đảng viên” - ông Cao Quang Liêm nhấn mạnh.

Sau mỗi đợt phát động thi đua, huyện đều có khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân hoàn thành tốt, đồng thời phê bình những đơn vị, địa phương làm chưa tốt. Qua đó, tạo động lực cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nỗ lực thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, xuất hiện nhiều công trình mới, phần việc hay, mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực cho đơn vị, địa phương và xã hội.

Nâng cao vai trò cấp ủy Đảng

Theo đánh giá của Huyện ủy Tri Tôn, thời gian qua, hoạt động của cấp ủy Đảng ngày càng đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, đơn vị, địa phương; từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra.

Cùng với tăng cường công tác tư tưởng, công tác tổ chức xây dựng Đảng được các cấp ủy Đảng quan tâm, tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên. 6 tháng đầu năm 2021, huyện Tri Tôn đã thực hiện quy trình bổ sung cấp ủy (nhiệm kỳ 2020-2025) đúng quy định; tổ chức trao quyết định cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý đối với 24 đồng chí; rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy (nhiệm kỳ 2020-2025 và 2021-2026); tham mưu nhân sự ứng cử các chức danh chủ chốt HĐND, UBND huyện (nhiệm kỳ 2021-2026). Huyện ủy phối hợp tổ chức mở 1 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính tại huyện; đăng ký xét tuyển đào tạo cao cấp lý luận chính trị năm 2021 cho 7 đồng chí…

Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025), sau đó là bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026), Đảng bộ huyện Tri Tôn nhanh chóng kiện toàn tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ. Huyện ủy đã ban hành Chương trình hành động 07-CTr/HU, ngày 26-4-2021 về xây dựng Đảng và dân vận; Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch 10-KH/HU, ngày 31-5-2021 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2021. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp chủ động xây dựng, triển khai thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021; tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành các nghị quyết, quyết định, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, chức trách nhiệm vụ được giao, kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Huyện ủy và các cấp ủy Đảng tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2021...'

Cùng với tăng cường xây dựng các tổ chức, cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, Tri Tôn tiếp tục thực hiện Đề án 03-ĐA/HU, ngày 9-10-2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ chủ chốt cấp huyện, xã giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.

NGÔ CHUẨN