Tri Tôn quyết tâm tạo đột phá nhiệm kỳ mới

12/08/2020 - 05:26

 - Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) là cơ sở quan trọng để Tri Tôn (An Giang) tạo đột phá trong giai đoạn mới. Trong đó, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và du lịch (DL) là những thế mạnh mà huyện Tri Tôn sẽ tập trung phát huy nhằm đưa Tri Tôn phát triển nhanh và bền vững.

A A

Tri Tôn quyết tâm đột phá trong nhiệm kỳ mới

Khai thác lợi thế

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) đặt mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy dân chủ, kỷ cương, đẩy mạnh khai thác lợi thế so sánh của địa phương trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế. Tri Tôn sẽ huy động mọi nguồn lực tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp, DL, tạo nền tảng phát triển thương mại, dịch vụ và công nghiệp - xây dựng nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Phấn đấu đến năm 2025, chỉ số tăng trưởng (GO) ngành nông nghiệp của huyện bằng mức bình quân chung của tỉnh.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm cho biết, với lợi thế diện tích đất nông nghiệp lớn, khi giá trị sản xuất nông nghiệp được nâng lên, sẽ là bệ đỡ thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển. Nhiệm kỳ 2020-2025, Tri Tôn sẽ tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng từ trồng lúa hiệu quả thấp sang rau màu, dược liệu, cây ăn trái dựa trên dự án phát triển bền vững cây ăn trái tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025. Trong đó, đẩy mạnh phát triển chuối cấy mô 2.000ha (Vĩnh Phước, Tân Tuyến), cây có múi, xoài phục vụ cho xuất khẩu 3.000ha (vùng đất ven chân núi khu vực Bến Bà Chi, diện tích sau hồ ở Ô Lâm, Lương Phi, Ba Chúc...), nhãn (Tân Tuyến), dược liệu 300ha (nhàu, tần dày lá, đinh lăng, nghệ...) ở vùng ven chân núi gắn với các doanh nghiệp xuất khẩu và phục vụ DL.

Thời gian tới, Tri Tôn sẽ hình thành vùng chuyên canh rau màu ở khu vực trạm bơm An Bình - Núi Nước (Ba Chúc), khu vực cầu 16 (thị trấn Tri Tôn). Đồng thời, xây dựng mô hình lúa - màu ở khu vực trạm bơm Lương Phi, Châu Lăng, Ô Lâm, Lê Trì và Lạc Quới (vùng Bến Bàng), vùng bờ Bắc kênh Vĩnh Tế... Song song đó, quy hoạch vùng cây cao lương sinh khối (Biomass Sorghum) diện tích 3.000ha phục vụ nhà máy nhiệt điện của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tín Thành.

Tri Tôn tiếp tục duy trì kết quả Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) trên địa bàn huyện. Cùng với đó, thực hiện nâng cấp cơ sở hạ tầng, giao thông nội đồng phục vụ sản xuất lúa chất lượng cao và giao thông nông thôn. Đồng thời, phát triển vùng lúa chất lượng cao theo hướng GAP, hữu cơ phục vụ xuất khẩu ở các xã: Lương An Trà, Tân Tuyến, Tà Đảnh, Vĩnh Phước… gắn với các nhà máy chế biến xuất khẩu như: Tân Long, Lộc Trời, Sunrice, Angimex - Kitoku…

Hỗ trợ nhà đầu tư

Ông Cao Quang Liêm cho biết, một trong những dự án kỳ vọng tạo đột phá mới cho huyện là dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao của Tập đoàn TH. Dự án có quy mô 10.000 con bò sữa tại xã Vĩnh Gia, đồng thời phát triển vùng trồng cỏ, cây thức ăn cho bò khoảng 3.000ha tại các xã: Vĩnh Gia, Vĩnh Phước, Lạc Quới, Lương An Trà. Tri Tôn sẽ tích cực hỗ trợ Tập đoàn TH để nhà đầu tư sớm đưa dự án vào hoạt động hiệu quả. Song song đó, khuyến khích nông dân trồng cỏ, cây làm thức ăn chăn nuôi gia súc trên các vùng đất lúa kém hiệu quả.

Cùng với đầu tư khai thác các hồ chứa nước phục vụ sản xuất vùng cao như: Ô Thum, Soài Chek, Soài So, Ô Tà Sóc, Tri Tôn còn phối hợp ngành tỉnh triển khai thực hiện 3 hồ chứa giai đoạn 2 (núi Dài 2, Cô Tô, Đắc Lây), hệ thống tưới tiết kiệm nước ở khu vực hồ Soài Chek và Ô Thum theo kế hoạch của tỉnh. Hệ thống hồ chứa này cùng hệ thống thủy lợi vùng cao sẽ đáp ứng cho diện tích tưới trong mùa khô cho các xã ven triền núi.

Một lợi thế lớn khác của Tri Tôn chưa được phát huy đúng mức là DL. Theo ông Cao Quang Liêm, thời gian tới, địa phương sẽ tập trung phát triển DL đưa Tri Tôn trở thành điểm đến hấp dẫn, có đặc trưng riêng và sức cạnh tranh, thu hút cao. Theo đó, huyện sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng phục vụ DL của huyện với các cơ sở dịch vụ, lưu trú chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển DL. Huyện tập trung phát triển DL xanh gắn với khôi phục, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa nghệ thuật, lễ hội truyền thống, dân tộc, lịch sử, văn hóa ẩm thực vùng miền.

Đồng thời, đẩy mạnh tốc độ phát triển DL thông qua việc hình thành cụm hợp tác, liên kết phát triển DL, từng bước đưa Tri Tôn thành vùng DL trọng điểm. Điểm nhấn trong phát triển DL là đầu tư mở rộng sân đua bò, quy hoạch, đầu tư Khu DL thể thao Soài Chek với thế mạnh các môn thể thao địa hình riêng, trở thành điểm dừng chân của các tour, tuyến DL trong và ngoài tỉnh. Song song đó, khôi phục nghệ thuật Dì-kê của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer và khai thác các sản phẩm ẩm thực đặc thù của huyện để giới thiệu và thu hút khách; xây dựng và biên soạn sổ tay ẩm thực để phục vụ du khách.

NGÔ CHUẨN

Cùng với khai thác lợi thế nông nghiệp và DL, Tri Tôn còn tập trung thu hút đầu tư phát triển hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện, phát triển hạ tầng phát triển dịch vụ DL. Cùng với đó, hoàn thành quy hoạch và thành lập cụm công nghiệp Lương An Trà, thành lập cụm công nghiệp núi Tô, cụm công nghiệp Cô Tô… gắn với các dự án phát triển DL của huyện như: Soài Chek, Soài So, Ô Tà Sóc.