Tri Tôn thực hiện nghiêm kỷ luật, giám sát trong Đảng

24/11/2023 - 12:48

 - Ngày 24/11, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức họp báo quý IV/2023 về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tri Tôn Nguyễn Văn Sấm chủ trì họp báo.

Quang cảnh buổi họp báo

Các đại biểu dự họp báo

Trong năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tri Tôn đã tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đối với 5 tổ chức cơ sở Đảng; chưa phát hiện tổ chức Đảng vi phạm kỷ luật. Đối với đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã ra quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với 5 đảng viên vi phạm quy định về nghiệp vụ công an và Quy định những điều đảng viên không được làm; tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ra quyết định kỷ luật đối với 2 Huyện ủy viên. Đối với cấp ủy cơ sở, đã xử lý kỷ luật cảnh cáo 2 đảng viên vi phạm quy định ngành công an và vi phạm đạo đức, lối sống.

Dịp này, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tri Tôn đã triển khai Quy định 117-QĐ/TW, ngày 18/8/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức Đảng, đảng viên bị kỷ luật oan; Quy định 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tri Tôn còn triển khai Quyết định 3169-QĐ/TU, ngày 7/8/2023 của Tỉnh ủy An Giang ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo và thi hành kỷ luật Đảng của chi bộ đối với đảng viên. Các chi, đảng bộ đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm kết quả lãnh chỉ đạo tổ chức thưc hiện, thuận lợi và khó khăn trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; quy trình xử lý đảng viên vi phạm nguyên tắc, điều lệ Đảng; giám sát theo dõi tình hình dư luận đối với các chi bộ trực thuộc và đảng viên…

N.C