Tri Tôn và Thoại Sơn sẽ bị ảnh hưởng nếu nước mặn xâm nhập

20/02/2020 - 06:52

 - Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang đang thực hiện quan trắc độ mặn tại 8 trạm đo ở huyện Tri Tôn, Thoại Sơn (khu vực giáp ranh tỉnh Kiên Giang). Số liệu quan trắc cho thấy, độ mặn đang ở mức 0,12‰ - 0,14‰, chưa ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân.

A A

Theo tính toán của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang, trường hợp mặn từ tỉnh Kiên Giang xâm nhập vào sâu trong nội đồng, có khả năng ảnh hưởng đến 9.328ha đất sản xuất nông nghiệp của 2 huyện Tri Tôn và Thoại Sơn. Trong đó, với diện tích huyện Tri Tôn có thể bị ảnh hưởng là 3.076ha, Thoại Sơn 6.252ha.

N.C