Triển khai nhiệm vụ ngành thông tin và truyền thông

17/01/2020 - 04:46

 - Ngày 16-1, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) An Giang tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành TT&TT năm 2020. Dịp này, Sở TT&TT ký kết kế hoạch phối hợp phát triển và ứng dụng CNTT với: Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn An Giang.

A A

Giám đốc Sở TT&TT Trương Minh Thuần, cho biết: năm 2020, lĩnh vực bưu chính phấn đấu tăng trưởng trên 40% so cùng kỳ; lĩnh vực viễn thông phấn đấu tăng trưởng trên 10% và triển khai thí điểm 5G.

Đẩy mạnh công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến tận địa chỉ, chuẩn bị các điều kiện triển khai đề án của Chính phủ về “Thí điểm thực hiện và cung ứng dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ bưu chính công ích tại địa phương”; có giải pháp từng bước đưa siêu thị điện tử đến 527.000 hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục triển khai đề án “An Giang điện tử”; 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện thông qua hệ thống thông tin một cửa điện tử, trên 96% văn bản trao đổi dưới dạng điện tử; dịch vụ công trực tuyến đạt trên 40% mức độ 3 và trên 30% mức độ 4...

HỮU HUYNH