Trung đoàn 892 hoàn thành diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cấp đại đội

30/11/2021 - 12:11

 - Ngày 29-11, tại Trường bắn khu vực Chi Lăng (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), Trung đoàn 892, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang hoàn thành thực hành diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cấp Đại đội bộ binh (với 2 hình thức phòng ngự và tập kích) cho các đơn vị.

A A

Trong đợt diễn tập lần này, các lực lượng tham gia đều làm tốt công tác chuẩn bị, luyện tập chặt chẽ, diễn tập bài bản, sát yêu cầu nhiệm vụ, đối tượng tác chiến và đặc điểm tình hình đơn vị, địa hình, phối hợp hiệp đồng tiêu diệt mục tiêu theo quy định.

Cuộc diễn tập đạt mục đích, yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị. Thông qua diễn tập, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy điều hành của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; khẳng định công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở đơn vị cơ sở ngày càng “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, đồng bộ và chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

HỮU ĐẶNG – ĐĂNG HẢI